Vergide bir beyan ettiler üç kaçırdılar

2008'de 113 bin 73 vergi denetimi yapıldı. 78.8 milyar lira gelir beyan eden mükelleflerin 211.1 milyar lirayı sakladığı ortaya çıktı. Mükellef bu nedenle 4.7 milyar lira vergi ödeyecek

ANKARA- Maliye Bakanlığının 2008 yılı vergi denetimleri,  incelemeye alınan mükelleflerin, beyan ettikleri gelirin yaklaşık 3 mislini kaçırdıklarını ortaya koydu. Gelir İdaresi Başkanlığı Faaliyet Raporu’ndan derlenen verilere göre, Maliye Bakanlığı denetim elemanları, geçen yıl 113 bin 73 vergi incelemesinde bulundu.
İncelemeye alınan mükelleflerin beyan ettiği matrah 78 milyar 838 milyon 889 bin 618 lira olarak belirlendi. Bu matrahın 48 milyar 488 milyon 423 bin 808 liralık bölümü Vergi Denetmenlerince, 19 milyar 205 milyon 401 bin 726 liralık bölümü de Hesap Uzmanlarınca kontrol edildi.
2008 yılına ilişkin vVergi denetimleri sonucunda devlete 78,8 milyar lira gelir bildiren mükelleflerin 211 milyar 92 milyon 889 bin 340 lirayı ise kaçırdığı anlaşıldı. Böylece beyan edilen gelirin yaklaşık 3 katı kaçırıldı. Bir başka ifadeyle de her 100 liranın sadece 27,2 lirası beyan edildi, geri kalan 72,8 lira ise devletten gizlendi. İnceleme başına tespit edilen gelir kaçağı da 1 milyon 866 bin 873 lira olarak hesaplandı. Devletten gizlenen gelirlere tahakkuk ettirilen vergi ise 4 milyar 692 milyon 368 bin 482 lira oldu. Bu rakamın cezasıyla birlikte yaklaşık bir kat artarak 9 milyar TL’nin üzerine çıkacağı hesaplanıyor.
Denetimlerde kaçırıldığı ortaya çıkan büyük  gelire karşılık ödenmesi gereken vergi miktarının az olmasının en önemli nedeni kaçağın önemli bölümünün  BSMV’de ‘Banka Sigorta Muameleri Vergisi) olması.
Bankalara yönelik BSMV incelemelerinde 8 milyar 494 milyon 38 bin 669 liralık beyana karşılık, 178 milyar 386 milyon 415 bin 821 lira gelir devletten gizlendi. Böylece matrahın 21 katı kaçırılmış oldu.
Damga vergisinde de gerçek gelirin 17,2 katı kaçırılırken, gizlenen matrah miktarı gelir vergisinde 1’e karşı 1,4, kurumlar vergisinde 1’e karşı 2, veraset ve intikal vergisinde 1’e karşı 7,4, geçici vergide ise 1’e karşı 4,9 şeklinde belirlendi. (aa)

47 bin 190 kişi denetledi
Bu arada, bin 167 vergi denetmeni ile yoklama yetki belgesine sahip 47 bin 190 maliye memuru, 2008 yılı içerisinde yaygın ve yoğun vergi denetimleri kapsamında da 4 milyon 313 bin 620 mükellef nezdinde denetim faaliyeti gerçekleştirdi.
Alış verişlerde fatura-fiş verilip verilmediği, irsaliye belgesi düzenlenip düzenlenmediği ve diğer yükümlülüklere aykırı hareket edilip edilmediği hususlarının kontrol edildiği bu denetimlerde, mevzuata aykırı davrananlara 176 milyon 213 bin 518 lira usulsüzlük cezası kesildi.
Denetim birimlerinin incelemelerinde, en çarpıcı sonuç, Gelirler Kontrolörlerinin incelemelerinde ortaya çıktı. 6 milyar 906 milyon 461 bin 648 liralık matrah inceleyen kontrolörler 190 milyar 481 milyon 501 bin 165 liralık kaçağa ulaştı. Böylece denetlenen mükelleflerin, beyan ettikleri gelirin 28 katını kaçırdıkları anlaşıldı.