Vergide elektronik dönem

Vergi mükellefleri, elektronik defter ve elektronik belge düzenine geçiriliyor. Uygulamayla, vergide masa başında elektronik denetim dönemi başlıyor.

ANKARA - Vergi mükellefleri, elektronik defter ve elektronik belge düzenine geçiriliyor. Uygulamayla, vergide masa başında elektronik denetim dönemi başlıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, düzenlemeye ilişkin tebliğ taslağı hazırladı. Taslağa göre, mükellefler, Gelir İdaresi'nden izin alarak elektronik defter tutabilecek, alış ve gider belgelerini elektronik ortamda düzenleyebilecek. Elektronik defter için mükelleflerin, 'bilanço esasına göre defter tutması, yeminli mali müşavirle tam tasdik sözleşmesi yapmış olması, elektronik defter ve belge sistemi için yeterli donanıma sahip bulunması' şartları aranacak.
Uygulamadan yararlanmak isteyenler, defter ve belgelerini, elektronik muhasebe sistemlerini oluşturan donanım ve muhasebe programlarını, kayıtların nasıl oluşturulduğu ve saklandığını, personel ve sistem güvenilirliklerini içeren bir rapor' hazırlayarak Gelir İdaresi'ne başvuracak. Şartları taşıyan mükellefler ile beş yılı aşmayacak hazırlık döneminde belgeler hem elektronik hem de kâğıt ortamda tutulacak. Hazırlık dönemini başarılı geçirene sistem için izin verilecek. İzin tarihini takip eden veri döneminden itibaren belgeler, sadece elektronik ortamda düzenlenecek. Taslak uyarınca mükellefler, elektronik belgeleri, DVD-R'lara kaydederek belirlenen dönemlerde Gelir İdaresi'ne gönderecek. Bilgiler, Vergi İstihbarat Merkezi'ne (VİM) yüklenerek değerlendirilecek. Sistem ile birlikte vergide elektronik denetim de başlayacak.
Rulo saklama devri bitiyor
Öte yandan kurumun hazırladığı başka Tebliğ taslağı ile KDV mükelleflerinin, yazarkasa fişlerinin ikinci nüshalarını kâğıt rulolar olarak saklama dönemi de sona eriyor. Tebliğin yayımlanmasıyla mükellefler, elektronik kayıt ünitesinde bilgi depolayan yazarkasalar sayesinde ikinci nüshaları rulo olarak saklamayacak.