'Vergide sorun ahlaki çöküntü'

Türkiye Genç İşadamları Derneği'nin (TÜGİAD) üyeleri arasında düzenlediği 'Vergi ve Kayıt Dışı Ekonomi' anketinde, vergi idaresindeki en büyük sorun olarak 'ahlaki çöküntü' gösterildi.

İSTANBUL - Türkiye Genç İşadamları Derneği'nin (TÜGİAD) üyeleri arasında düzenlediği 'Vergi ve Kayıt Dışı Ekonomi' anketinde, vergi idaresindeki en büyük sorun olarak 'ahlaki çöküntü' gösterildi. TÜGİAD'dan yapılan açıklamada, gelir idaresinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa tasarısının Meclis'te kabul edilmesinden sonra TÜGİAD'ın kendi üyeleri arasında gerçekleştirdiği 'Vergi ve Kayıt Dışı Ekonomi' anketinden ilgi çekici ve düşündürücü sonuçlar elde edildiği belirtildi.
TÜGİAD üyeleri, anlayış değişmediği sürece, gelir idaresinin yeniden yapılandırılmasının, vergi gelirlerinin artırılması konusunda beklenen sonucu ortaya koyamayabileceğini ifade etti. Anketten çıkan en ilginç sonuçlardan biri, TÜGİAD üyelerinin, bugünkü vergi idaresindeki en önemli sorun olarak ahlaki çöküntüyü işaret etmeleri oldu. Ankete göre ikinci önemli nokta organizasyonel yanlışlık. Kalitesiz personel ve bilgi yetersizliği üçüncü sırada yer alırken, teknolojik yetersizlik ile vergi idaresinde çalışanların özlük haklarındaki kifayetsizlik önem derecesi açısından dördüncü sırayı paylaştı.
'Maaşlar artmalı'
TÜGİAD üyeleri, öncelikle vergi idaresinin en ileri teknoloji ile donatılarak, böylelikle gelir idaresinin bilgiye kolayca ulaşması ve hız kazanması gerektiğini vurguladı. Üyeler ayrıca, gelir idaresinde çalışanların maaşlarının en az iki katına yükseltilmesini, sözleşmeli personel uygulamasına geçilmesini de istediler ve bu sayede, çalışanların motivasyonun artırılarak, kamuoyunda yaygın bir kanı olan rüşvet ve kayırma ile ilgili endişelerin de giderilebileceğini savundu." Ankete katılan TÜGİAD üyelerinin, Türkiye'deki vergilendirme ortamını yüzde 63.3'lük bir çoğunlukla 'kötü' bulduğu ifade edilen açıklamada, 'çok kötü' bulanların oranının ise yüzde 33.3 olduğu dile getirildi. "Vergi politikalarının IMF, AB süreci veya ekonomi yönetiminin genel politikaları ile uyumlu olup olmadığı" sorusuna ise üyelerin yüzde 41.4'ünün, "Vergi politikalarının hiçbir kurum, yapı veya genel ekonomi politikalarına uyumlu olmadığı" yönünde cevap verdiği belirtildi. Katılımcıların yüzde 82.8'i vergi idaresinin kayıt dışı ekonomiyle mücadelede başarısız olduğunu söyledi.