Vergideki düşüş sona eriyor

ANKARA - Son yedi yıldaki en yüksek gelir vergisi oranlarındaki global düşüşün, bütçe açıkları ve finansman baskısı nedenleriyle tersine dönmeye başladğı belirtildi. Uygulanan en yüksek gelir vergisi oranı Türkiye’de yüzde 35 iken bu oranın AB ülkelerindeki ortalamasının yüzde 36 olduğu kaydedildi.
KPMG’nin 86 ülkeyi kapsayan ve 2003-2009 yılları tarih aralığını baz alan ‘2009 Yılı Gelir Vergisi ve Sosyal Güvenlik Primi Oranları’ araştırması açıklandı. Araştırmada, çalışanlar üzerindeki vergi ve sosyal güvenlik prim yükü sıralamasında Türkiye’nin yıllık, 100 bin dolar brüt gelir için 21’inci, 300 bin doları brüt gelir içinse 34’üncü olduğu açıklandı. (Radikal)