Vergilerde yüzde 8.16 artış sinyali

Bazı vergi, resim ve harç tutarları ile kurumlar ve gelir vergisi uygulamasında esas alınacak yeniden değerleme oranı 2006 için yüzde 8.16 olarak açıklanacak.

ANKARA - Bazı vergi, resim ve harç tutarları ile kurumlar ve gelir vergisi uygulamasında esas alınacak yeniden değerleme oranı 2006 için yüzde 8.16 olarak açıklanacak. Maliye Bakanlığı, yayımlayacağı tebliğle, ÜFE'deki ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre artış oranı olan yüzde 8.16'yı 2005 yılı yeniden değerleme oranı olarak açıklayacak. Yeniden değerleme oranı 2004 yılı için yüzde 11.2 olarak esas alınmıştı. Söz konusu oranı bazı vergi, resim ve harçların artırılmasında esas alınıyor.
Buna göre, Bakanlar Kurulu aksine karar almazsa maktu uygulanan, yargı, noter, vergi yargısı, tapu ve kadastro, pasaport, vize, trafik, ruhsatname ve benzeri harçlar gelecek yıl başından geçerli olmak üzere yüzde 8.16 oranında artacak. Ayrıca motorlu taşıtlar vergisi tutarları da yine Bakanlar Kurulu tarafından daha yüksek oranda artırılmaz ise yeniden değerleme oranı kadar artırılarak 2006 yılı için yeniden belirlenecek. Aynı şekilde Vergi Usul Yasası ile çeşitli vergi yasalarındaki kimi hadler de yeniden değerleme oranı kadar artacak.