Verginin kaskoya oranı yüzde 5

Önümüzdeki yıl ödenecek motorlu taşıtlar vergisinde, verginin kasko sigortası değerinin yüzde 5'ini aşması halinde, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı uygulanacak.

ANKARA - Önümüzdeki yıl ödenecek motorlu taşıtlar vergisinde, verginin kasko sigortası değerinin yüzde 5'ini aşması halinde, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı uygulanacak.
Maliye Bakanlığı'nın, Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece, 2006 yılı için verginin kasko sigorta değerine oranı yine yüzde 5 olarak belirlendi. Bakanlar Kurulu'nun, bu oranı yüzde 4'e kadar indirmeye ve kanuni oranına kadar artırmaya yetkisi bulunuyor. Söz konusu uygulama, mükelleflerin müracaatı üzerine yapılacak.
Otomobil, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için 2006'da uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından cinsi, kodu, modeli, markası, tipi ve yaşı esas alınarak yayımlanan 'Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi'nde yer alan kasko sigortası değerlerinin yüzde 5'ini aşması halinde, aynı yaş grubundaki taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacak.