Vestel Beyaz'ı halka açıyor

Sermaye Piyasası Kurulu, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret'in, halka açılmak amacıyla esas sözleşmesini SPK mevzuatına uyumlu hale getirmek için planladığı değişikliklere olumlu görüş verdi.

İSTANBUL - Sermaye Piyasası Kurulu, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret'in, halka açılmak amacıyla esas sözleşmesini SPK mevzuatına uyumlu hale getirmek için planladığı değişikliklere olumlu görüş verdi. SPK, esas sözleşme tadil metinlerinin, altı aylık sürede tescil işlemlerinin tamamlanmaması halinde geçerliliğini yitireceği uyarısını yaptı. Ayrıca onayın hisse senetlerinin kurul kaydına alınması anlamına gelmediği ve halka arz başvurusunun ayrıca değerlendirileceği belirtildi. SPK, şirketi çağrı yoluyla halka açılan anonim ortaklıkların yeni imtiyaz yaratamayacağı ve halka açıldıktan sonra SPK mevzuatına uyma yükümlülüğü olduğu konusunda bilgilendirmeye karar verdi.