Vorkink: İstihdam için reform şart

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Andrew Vorkink, Türkiye'nin yakaladığı büyüme oranlarına rağmen iyileşmenin yansımadığı istihdam konusunda birkaç alanda daha reform paketine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

ANKARA - Dünya Bankası Türkiye Direktörü Andrew Vorkink, Türkiye'nin yakaladığı büyüme oranlarına rağmen iyileşmenin yansımadığı istihdam konusunda birkaç alanda daha reform paketine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Dünya Bankası'nın hazırladığı 'Türkiye işgücü piyasası çalışması' ile ilgili konferansın açılış konuşmasını yapan Vorkink, reforma ihtiyaç duyulan alanların yatırım ortamı, mali piyasalar, işgücü ve eğitim olduğunu kaydetti.
Vorkink, "Ekonomik büyüme gibi istihdam yaratımı da kazara ortaya çıkmaz. Aksine hem devlet politika yapıcıları hem de işveren ve işçilerin bilinçli kararları sonucunda gerçekleşir" dedi.
Dünya Bankası tarafından hazırlanan Türkiye'de İşgücü Piyasası Raporu'nun özetinde yer alan bilgilere göre, 2001 yılından beri süregelen oldukça etkileyici ekonomik büyümeye karşın istihdam yaratma sürecinin nispeten yavaş kaldığı, bu durumun da büyümeden sağlanan faydaların toplum kesimlerine dağılımını sınırlayabileceği ve reformların devamı için desteği de azaltabileceği vurgulandı.
Türkiye'nin 1980-2004 yılları arasında çalışma yaşındaki nüfusun 23 milyon arttığı, ancak bu dönem süresince sadece 6 milyon iş yaratılabildiği ifade edilen raporda, 'Bunun sonucu olarak ülkedeki istihdam oranı sadece yüzde 44'tür. Bu da dünyadaki en düşük istihdam düzeyleri arasındadır. Birçok ülkede istihdam oranları yüzde 50'nin üzerinde olup, AB'nin 15 ülkesindeki bu oran ortalama yüzde 65'tir' tespitine yer verildi.
Raporda, AB'nin Lizbon hedefine ulaşılabilmesi için Türkiye'nin 2010 yılına kadar 14 milyon iş yaratması gereceği, mevcut gayri safi yurtiçi hasıla ve istihdam büyüme oranlarının gerçekte oluşturulacak iş sayısının 1,5 milyon civarında olacağına işaret ettiği vurgulandı.