Vorkink'ten üçlü öneri geldi

Dünya Bankası Türkiye Temsilcisi Andrew Vorkink OECD ve Avrupa ülkeleri örneklerinden yola çıkarak, sosyal güvenlik sistemine ilişkin üç öneri sundu.

ANKARA - Dünya Bankası Türkiye Temsilcisi Andrew Vorkink OECD ve Avrupa ülkeleri örneklerinden yola çıkarak, sosyal güvenlik sistemine ilişkin üç öneri sundu. Andrew Vorkink, yüksek emekli maaşı verilmesi için primlerin yükseltilmesi gerektiğini belirtirken, sağlık harcamalarında teşhisin payının azaltılmasını ve 931 adet vakfın topladığı fonların yardım programlarında kullanılmasını önerdi.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) düzenlediği 'Sosyal güvenlik yasa tasarılarının değerlendirilmesi' konulu seminerde konuşan Vorkink, Türkiye'deki sosyal güvenlik açıklarının tüm eğitim giderlerine eşit olduğunu vurgulayarak, 'tek çatı' uygulamasının sistemin kontrol altına alınması için ilk adım olduğunu söyledi. Maliyetlerin düşürülmesi gerektiğine işaret eden Vorkink, bunun için emeklilik yaşının ayarlanması ve kişilerin sistemde kalma sürelerinin artırılması gerektiğini belirtti. Vorkink, kişilerin geçmişteki prim katkısına göre, emeklilik maaşının ne kadar olacağının değerlendirilmesi gerektiğini de söyledi.
Genel Sağlık Sigortası sisteminin maliyeti bir miktar yükseltebileceğine işaret eden Vorkink, Türkiye'de tedavi yöntemlerinde değişiklik olması gerektiğini, sağlık harcamalarının yüzde 40'ının teşhise ayrıldığını, OECD'de ise bu oranın yüzde 15 olduğunu söyledi. Dünya Bankası Türkiye Temsilcisi Vorkink, işadamlarına "Kazananlar da kaybedenler de olacak. Ama lütfen devleti destekleyin. Bu sorunun çözümüne yardımcı olun. El ele tutalım. Düzenli yola birlikte geçelim" diye seslendi.
Reform tasarısında sona doğru
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Murat Başesgioğlu ise sosyal güvenlik reformu yasa tasarılarının IMF ile imzalanacak yeni stand-by anlaşmasının şartı olarak görülmesine karşı çıkarken, önümüzdeki günlerde tasarıların Başbakanlığa gönderileceğini, tartışma sürecinin ise tasarılar Meclis'ten geçene kadar devam edeceğini söyledi. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Tuncay Teksöz de sosyal güvenlik kurumlarının son 10 yıldaki açıklarının borçla finanse edilmesi durumunda ulaşılacak rakamın 474 katrilyon lirayı bulacağına dikkat çekti.