Yabancı kaçak işçinin yerini yerli çalışan alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kayıt dışı istihdam ile mücadele için proje hazırladı. Yabancı kaçak işçilerin sayısının azaltılarak, yerli işçilere istihdam sağlanması temeline oturan projede afiş, el ilanları ve televizyon programları ile işverenlerin bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.
Haber: DİLEK GÜNGÖR / Arşivi

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kayıt dışı istihdam ile mücadele için proje hazırladı. Yabancı kaçak işçilerin sayısının azaltılarak, yerli işçilere istihdam sağlanması temeline oturan projede afiş, el ilanları ve televizyon programları ile işverenlerin bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Projesi (KADİM) taslağı hazırlayarak, ilgili kuruluşlara görüşlerini almak için gönderdi. 'Etkin denetim', 'bilgilendirme faaliyetleri', 'mevzuat değişiklikleri' ve 'bürokratik engellerin kaldırılması' adı altında dört başlıktan oluşan projenin uygulama bütçesi 520 bin YTL olarak belirlendi. Başbakanlık genelgesi olarak yayımlanması istenen proje 15 ay sürecek. Projeyle en az 500 bin kayıt dışı çalışanın kayıt içine alınması ve yabancı kaçak işçi sayısının azalması amaçlanıyor.
Hazırlanan projenin kısa vadede öncelikli hedefi yabancı kaçak işçi istihdamının önlenmesi olarak belirtildi. Projenin sonunda asgari 100 bin kişilik yabancı kaçak işçi istihdamının önleneceği, bunların yerine açılacak pozisyonların yerli işçiler tarafından doldurulacağı vurgulandı. Projede yabancı kaçak işçi çalıştıran işyerlerine yaptırım getirilmesi de istendi. Projede yer alan öneriye göre, Kamu İhale Yasası'nın ihalelere katılamayacak olanlarla ilgili maddesi değiştirilerek, yabancı kaçak işçi çalıştıranlar işyerlerinin kamu ihalelerine girmesi belirli bir süre yasaklanacak. Ayrıca Kimlik Bildirme Kanunu'nda yapılacak değişikliklerle de kayıt dışı işçi çalıştıranların cezaları artırılacak. Bakanlığın çalışmasında bir kişiye istihdam yaratmak için yaklaşık 134 milyar liralık sabit sermaye yatırımı yapılması gerektiği belirtilerek, "Böylelikle yaklaşık 6.7 katrilyon liralık sabit sermaye yatırımı yapılması ile eşdeğer ekonomik yarar elde edilmiş olacaktır" denildi. Çalışmada, 500 bin kişinin asgari ücret üzerinden SSK kapsamına alınmasıyla 617 milyar brüt prim geliri, Bağ-Kur kapsamına alınmasıyla ise 913 milyar liralık prim geliri elde edileceği varsayıldı.
Telefonla ihbar
Projenin uygulanması için bakanlığın bir müsteşar yardımcısı başkanlığında, sosyal taraflar ve ilgili bakanlıkların personelinden oluşacak bir 'Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Koordinasyon Kurulu' oluşturulacağı belirtilirken, projenin yasal, mali ve teknik altyapısının hazırlanması için bir de 'koordinatörlük' kurulması istendi.
Öte yandan, projenin yerel bazda gerçekleştirilmesinin sağlanması için il valileri ve il istihdam kurullarının görevlendirileceği ifade edildi. İşçi, işveren örgütleri ve meslek kuruluşları ile kamu kurumları arasında 'Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Ortak Hareket Protokolü' imzalanacak. Yasal yükümlülüklerini yerine getiren işyerlerine faaliyetlerinin her safhasında iş müfettişlerince yapılan incelemeler sonrasında 'Sosyal sorumluluk teşvik belgesi' verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına çalışanların hak ve yükümlülüklerini açıklayan ders programları eklenecek.
Projede tanıtım faaliyetlerine de büyük önem verildi. Buna göre, kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda bilbord, afiş, broşür ve el kitabı bastırılarak, dağıtılacak. Proje kapsamında medya koruluşlarından destek istenecek. Kayıt dışı istihdama vurgu yapan olaylara dizi ve film senaryolarında yer verilmesi istenecek. Televizyon yayınlarında ekran altı spotlarla konu anlatılacak. 'Alo kaçak işçi' hattı kurulacak
Projenin 'etkin, caydırıcı denetim' başlığı altındaki faaliyetleri kapsamında, yerel bazda 138 olan sigorta yoklama memur sayısının artırılması istenirken, vergi memurlarının da işyerlerinde tespit ettikleri kimlik bilgileri, adres değişiklikleri gibi bilgileri Bağ-Kur ve SSK'ya bildirme zorunluluğunun getirilmesi planlanıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında işyeri ve çalışanlarla ilgili bilgi ve belgelerin sosyal güvenlik kurumlarına aktarılmasıyla 'çapraz kontrol'ün sağlanacağı vurgulanıyor.