Yabancı, mülk için bekliyor

Yabancılara mülk satışını yeniden başlatacak yasal düzenleme, yabancı fonlar ve yabancı şirketler konusundaki son kararı bekliyor. Bu nedenle de Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının yürürlüğe girdiği...

ANKARA - Yabancılara mülk satışını yeniden başlatacak yasal düzenleme, yabancı fonlar ve yabancı şirketler konusundaki son kararı bekliyor. Bu nedenle de Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının yürürlüğe girdiği 25 Temmuz'dan bu yana yabancılar, Türkiye'de mülk satın alamıyor. Başta sahil kesimi olmak üzere yurdun çeşitli yerlerinde mülk edinmek amacıyla tapu müdürlüklerine gelen yabancılar da, yeni düzenleme çıkmadığı için geri çevriliyor.
Kısıtlamalar geliyor
Adalet, Maliye, Bayındırlık ve İskân, Dışişleri, İçişleri bakanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı temsilcilerinden oluşan komisyonun hazırladığı kanun taslağı, iki ayı aşkın süredir Başbakanlık'ta değerlendiriliyor. Anayasa Mahkemesi'nin yabancılara mülk satışını kolaylaştıran önceki yasayı iptal gerekçeleri de dikkate alınarak hazırlanan taslak, onay aşamasında önce Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, daha sonra da Devlet Bakanı Ali Babacan'ın itirazı ile karşılaştı. Unakıtan, taslağın mevcut haliyle yabancı fonların Türkiye'de mülk alımına izin vermediğini belirterek, bu fonları da kapsayacak bir düzenlemeye gidilmesini istedi.
Edinilen bilgiye göre, Babacan ise, taslaktaki ticari şirketlere ilişkin sınırlamalara karşı çıktı ve bu sınırlamaların yabancı sermaye girişini olumsuz etkileyeceğini bildirdi. Babacan, yabancılara mülk satışına ilişkin taslağa ticari şirketlerle ilgili hükümler konulmaması, bunun yerine ilgili yasalara atıfta bulunulması yönünde görüş sundu. Ali Babacan, sınırlayıcı hükümlerin, ekonominin dışa açılmasında geri adım anlamı taşıyacağını da söyledi.
'Böyle yasalaşsın'
Yeni düzenleme, geçtiğimiz Perşembe günü Başbakanlık'ta yapılan toplantıda tekrar masaya yatırıldı. Maliye ve Hazine bürokratları, bakanlarının taleplerinde ısrar ederken, komisyonun diğer üyeleri, taslağın bu haliyle yasalaşması gerektiğini vurguladılar. Bunun üzerine, Babacan ve Unakıtan'la yeni bir değerlendirme yapılması, taslağın bunun ardından bir an önce yasalaşmasının sağlanması yönünde karar alındı.