Yabancı mülk satışında karşılıklılık kalkıyor

Yabancı mülk satışında karşılıklılık kalkıyor
Yabancı mülk satışında karşılıklılık kalkıyor

Yabancılar en çok 2 milyon 293 bin metrekare, 19 bin 258 taşınmaz ile Alanya da mülk edindiler.

Haber: TARIK IŞIK / Arşivi

ANKARA - Yabancılara mülk ve arazi satışını yeniden düzenleyen yasa tasarısı Bakanlar Kurulu’nun imzasına açıldı. Tasarının Meclis’te aynen kabul edilerek yasalaşması halinde, halen yabancılara getirilen 2.5 hektarlık sınırlama 30 hektara yükseltilecek. Bakanlar Kurulu’na da bunu 60 hektara kadar çıkarma yetkisi verilecek. Mevcut uygulamaya göre yabancılara mülk ve toprak satışında karşılıklılık esası aranıyor. Ancak yeni düzenlemeye göre karşılıklılık esası aranmayacak. Hangi ülke vatandaşlarına veya ticari şirketlere taşınmaz satılabileceğini Bakanlar Kurulu belirleyecek. Askeri yasak bölgeler veya stratejik bölgelerde taşınmaz satışında ise Genelkurmay Başkanlığı yetkili olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarının ayrıntıları şöyle:
Yabancılar şimdiye kadar işyeri ve konut satın alabiliyorlardı. Düzenleme ile yabancı gerçek kişiler ile uluslararası sermayeli şirketler, isterlerse arazi de satın alabilecek.
Bakanlar Kurulu’na yabancı gerçek kişilerin taşınmaz edinebilecekleri yerleri ve oranlarını belirleme yetkisi ile bu uygulamanın kısmen veya tamamen durdurulması yetkisi verilecek.
Yapısız alanlarda taşınmaz ediniminde proje geliştirilmesi için 2 yıl süre verilecek. Süresi içinde proje gerçekleştirmeyen taşınmazlar tasfiye edilebilecek.
Uluslararası şirketler Tapu Kanunu’nun 36. maddesi kapsamı dışına çıkarılacak.

47 ülkeyle karşılıklılık yok
Bakanlar Kurulu’na yapılan sunumda taşınmaz edinimi konusunda başta ABD ’nin bazı eyaletlerinde, İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya gibi gelişmiş olan ülkelerde karşılıklılık ilkesinin bulunmadığı belirtilerek, bu ülke vatandaşlarına satışlarda sorunlar yaşandığı ifade edildi. Türkiye ile karşılıklılık olan ülke sayısı 62. Karşılıklılık bulunmayan ülke sayısı ise 47. Türkiye’de yabancı uyruklu gerçek kişilerin taşınmaz sayısı 113 bin 77, arsa-arazi sayısı 36 bin 699, toplam alan 84 milyon 183 bin 361 metrekare.

bigPara.com