Yabancılara satılmayacak yerler artık haritada işaretlenecek

Yabancılara gayrimenkul satışı yapılmayacak askeri alanlar ve güvenlik bölgelerine ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'nın hazırladığı veriler, kadastral paftalara işlenecek.

ANKARA - Yabancılara gayrimenkul satışı yapılmayacak askeri alanlar ve güvenlik bölgelerine ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'nın hazırladığı veriler, kadastral paftalara işlenecek.
Kadastro müdürlüklerince yürütülecek işlemler, üç ayda tamamlanacak. Süreç sona erdikten sonra satışlar için askeri makamlardan görüş almaya gerek kalmayacak. Tapu ve Kadastro Genel Müdürvekili Zeki Adlı, konuya ilişkin genelge yayımladı.
Genelgede, 7 Ocak'ta yürürlüğe giren Tapu Kanunu'nda değişiklik öngören düzenlemeye göre, "Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan askeri yasak bölgeler, askeri ve özel güvenlik bölgeleri ile stratejik bölgelere ilişkin kararlara ait harita ve koordinat değerlerinin tamamının, Milli Savunma Bakanlığı tarafından en geç üç ay içinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün bağlı olduğu bakanlığa gönderilmesi gerektiği" hatırlatıldı. Genelkurmay Başkanlığı'nca hazırlanan söz konusu bilgilerin de genel müdürlüğe iletildiği belirtildi.
Gizli bilgiler
Genelgeye göre, bu bilgi ve belgeler, kadastro müdürlüklerinin yetki alanlarına göre tasnif edildi. Dokümanlar, bölge müdürlüklerince, ilgili kadastro müdürlüklerine, 'gizlilik' nedeniyle kurye vasıtasıyla teslim edilecek. Teslim edilen koordinat değerleri ve haritalar, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği, Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kullanılacak ve saklanacak. Genelgede, yabancı gerçek kişilere satılacak taşınmazların askeri yasak bölge ve güvenlik bölgeleri içinde kalıp kalmadığı konusunda tapu sicil müdürlüklerinin, kadastro müdürlüklerine danışacağı ifade edilerek, gerekli altyapının oluşturulması gerektiği belirtildi.