Yabancılara 'sınırlı' mülk

Yabancı gerçek kişiler, imar planları dahilinde, şirketler ise ilgili kamu kuruluşlarının da görüşü alınmak üzere münhasıran turizm, sanayi ve teknoloji yatırımları için belirlenen bölgelerde belirli büyüklükte taşınmaz edinebilecek.

ANKARA - Yabancı gerçek kişiler, imar planları dahilinde, şirketler ise ilgili kamu kuruluşlarının da görüşü alınmak üzere münhasıran turizm, sanayi ve teknoloji yatırımları için belirlenen bölgelerde belirli büyüklükte taşınmaz edinebilecek. Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği yabancılara mülk satışının belirli sınırlamalarla yeniden yasal bir zemine oturtulması çalışmaları sürüyor. MGK Genel Sekreterliği, Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri bakanlıkları ile Hazine ve MİT yetkililerinin de katıldığı komisyon, yabancılara mülk satışına ilişkin taslağı yeniden düzenledi. Yabancı uyruklu gerçek kişiler 10 bin metrekareye kadar taşınmaz alabilecek. Yabancı şirketlere ise karşılıklılık, kanuni sınırlamalara uygun ve kamu kurumlarının uygun görüşünün alınması şartı da aranacak. Şirketler, en fazla 50 bin metrekare taşınmaz alabilecek. Sulama, enerji, tarım, maden, sit, inanç ve kültürel özellikleri nedeniyle korunan alanlar ile stratejik yerlerde yabancılara satış yasağı konulabilecek.