Yabancıya mülk sınırlı satılacak

AKP, Anayasa Mahkemesi'nin yabancılara taşınmaz satışını iptal eden kararının yol açtığı boşluğu Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un yasa teklifi ile doldurmayı tercih etti.

ANKARA - AKP, Anayasa Mahkemesi'nin yabancılara taşınmaz satışını iptal eden kararının yol açtığı boşluğu Erzurum Milletvekili Mustafa Nuri Akbulut'un yasa teklifi ile doldurmayı tercih etti.
Teklif, yabancı uyruklu gerçek ya da tüzel kişilere taşınmaz satışına 30 hektar sınırı koyarken, bundan daha fazla miktarda arazi satışını Bakanlar Kurulu iznine bağlıyor ve karşılıklılık ilkesinin aranmasını öngörüyor. Teklife göre, ülkelerindeki Türk yurttaşlarına taşınmaz edinme hakkı tanımış devletlerin yurttaşları ya da şirketleri taşınmaz alabilecek. Şirketler petrol arama, turizm, doğrudan yatırım yapma dışında taşınmaz edinemeyecek.
Türkiye ile arasında karşılıklılık olmayan devlet vatandaşları ile yabancı ticaret şirketleri ve yabancıların mirasla edindikleri taşınmazlar ile kısıtlamalara tabi alanlardaki taşınmazlar, intikal işlemleri yapılarak tasfiye edilip, bedele çevrilecek.