Yabancıya televizyon satışı yok

TBMM Plan Bütçe Komisyonu, TMSF'deki radyo ve televizyonların yabancılara satışına olanak sağlayan yasayı, Cumhurbaşkanı'nın iade gerekçesi doğrultusunda değiştirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) iştiraklerinin veya yönetim ve denetimi devralınan şirketlerin hisselerinin veya aktiflerinin satışında Fon’a da yetki veren, ulusal radyo ve televizyonların yabancılara satışına olanak sağlayan yasa, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in iade gerekçesi doğrultusunda değiştirilerek kabul edildi.
Komisyon, yasanın birinci maddesindeki, "ihalenin feshi için açılan idari dava sonunda yargı yerince ihalenin iptaline karar verilse de alıcısına teslim edilmiş olan ihale konusu mal, hak ve varlıkların geri verilmesinin istenilemeyeceği"ne ilişkin hükmü maddeden çıkardı. Yabancıların, ulusal radyo ve televizyonların dörtte birine sahip olabilmelerine olanak sağlayan madde de yasa metninden çıkarıldı. Bu maddenin çıkarılması nedeniyle yasanın adı "Bankalar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" olarak değiştirildi.
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, yasanın 1. maddesiyle ilgili Anayasa’ya aykırılık iddiasına katılmadığını bildirdi. Bu konuda hukukçular arasında da görüş ayrılıkları bulunduğunu ifade eden Şener, "Çıkarılan fıkra yasal imkansızlığı gidermeye dönüktür. Ancak yeni bir tartışma zeminine girmemek için çok da zorunlu olmayan bu hükmün çıkarılmasını uygun görüyorum" dedi.
Şener, ulusal radyo ve televizyonların yabancılara satışına olanak sağlayan maddenin yasadan çıkarılması ile ilgili olarak bilgi verirken de bunun yabancı sermaye açısından farklı sonuçları olduğunu belirtti. Abdüllatif Şener, maddenin yasa metninden çıkarılması ile yabancı sermayenin uygulamada olduğu gibi ulusal kanallarda sadece yüzde 25 oranında paya sahip olabileceklerini söyledi. Yasadan çıkarılan hükmün, yabancı sermayenin yerel ve bölgesel kanallara girmesini kesinlikle engellediğini belirten Şener, ancak şimdi buralarda da yüzde 25 oranında pay edinebileceklerini ifade etti.

'SÜREÇ BAŞLAYACAK'

Görüşmelerin tamamlanmasından sonra TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, gazetecilerin, satışın ne zaman başlayacağı yönündeki sorularına, önce yönetmelik çıkartılacağını, ardından satış ilanı yapılacağını söyledi. Ertürk’ün "Böylece süreç başlayacak" şeklindeki sözlerine Şener, "Yönetmelik olmadan da satış olur" diye müdahale etti.

AKP’Lİ BAŞTOPÇU’NUN TEPKİSİ

AKP Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu, yasanın görüşmeleri sırasında söz alarak TMSF Başkanı Ertürk’ü eleştirdi. TMSF’de ücretlerin "25 milyara kadar ulaştığı" haberlerini sormak üzere Ertürk’ü aradığını ifade eden Baştopçu, "Kendisinden hiç de şık olmayan bir yanıt aldım. Bana 'İstediklerine istedikleri kadar ücret verebileceklerini buna kimsenin karışamayacağını, bunun kimseyi ırgalamayacağı' karşılığını verdi. Siyasi nezaketim gereği sustum, Bu davranışı kınıyorum" dedi.

ANAYASA MAHKEMESİ’NE BAŞVURU

CHP İstanbul Milletvekili Birgen Keleş, Cumhurbakanı Sezer’in itirazlarına katıldıklarını, ancak kendilerinin yasaya yönelik eleştirilerinin bununla sınırlı olmadığını ifade etti. Keleş, Anayasa Mahkemesi’ne başvuru haklarının saklı olduğunu da belirtti.

YASA NE GETİRİYOR?

Yasa, Fon iştiraklerinin veya yönetim ve denetimi devralınan şirketlerin hisselerinin veya aktiflerinin cezai yollarla paraya çevrilerek alacağın mahsup edilmesinde, şirket yönetimiyle birlikte Fon’a da yetki veriyor.
Fon iştiraklerinin veya yönetim ve denetimi devralınan şirketlerin hisselerinin yüzde 49’undan fazlasının yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılabileceğine yönelik hükme, bu şirketlere ait malların da satılabilmesi hususunda ekleme yapılıyor.
İktisadi ve ticari bütünlük oluşturan malların en yüksek değerden satılabilmesi için 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun hükümlerine bağlı olmaksızın bazı düzenlemeler yapılıyor. İhalenin güvenliği ve sağlıklı satış bakımından "Satış Komisyonu" gibi satış usulüyle ilgili bazı düzenlemeler de öngörülüyor.

İADE TALEP EDİLEMEYECEK

İktisadi ve ticari bütünlüğün bozulmasına yol açabilecek değişimlerin önüne geçilebilmesi amacıyla Fon’un izni olmaksızın bu bütünlük içinde yer alan bir malın, iktisadi bütünlük oluşturulmasına karar verilmesini izleyen 2 yıl içinde, imtiyazlı alacaklılar dahil üçüncü kişiler tarafından muhafaza altına alınması ve satışının talep edilemeyeceği öngörülürken, iyi niyetli üçüncü kişilerin haklarının zayi olmaması bakımından bunlarla ilgili zaman aşımı ve hak düşürücü sürelerin işlemeyeceği hususunda önlemler düzenleniyor.
İhalenin sonuçlanmasından sonra alıcının en kısa sürede yararlanmasına sunulabilmesi ve bu sayede daha fazla tahsilat sağlanabilmesi bakımından telekomünikasyon, enerji, ulaşım, radyo yayını, görsel medya ve diğer sektörlerdeki mal hak ve varlıklarının alıcılara devir ve teslim işlemlerinin bir ay içinde tamamlanması öngörülüyor.
Bankalar Kanunu’nun 15’inci maddesi kapsamında, iktisadi ve ticari bütünlük olarak yapılacak satışlarda, kamu kurum ve kuruluşlarıyla üst kurulların, bütünü oluşturan varlıkların maliklerinden olan alacaklarının satış bedelinden garameten (taksim edilerek) tahsil edilmesi hüküm altına alınıyor.