Yabancıya TV kararsızlığı

Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in veto ettiği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun varlıklarının satışıyla ilgili esasları düzenleyen yasayla ilgili karar veremediklerini söyledi.

ANKARA - Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in veto ettiği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun varlıklarının satışıyla ilgili esasları düzenleyen yasayla ilgili karar veremediklerini söyledi. Şener, bankacılık yasa tasarısını görüşmeye başlayan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, "Çünkü değişiklik yapılırsa yeniden veto ihtimali var. Değişiklik yapmamak da ne kadar doğru olur bilemiyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Sezer, radyo ve TV'de yabancıların sahip olabileceği hisse oranını da artıran yasayı, ulusal radyo ve TV yayın kuruluşlarının dörtte birinde yabancı gerçek ve tüzel kişilerin sahip olacakları payın yüzde 100'e çıkmasına, diğerlerinde yüzde 50'ye ulaşmasına olanak sağlayan düzenlemeyi anayasal kurallar, ulusal çıkarlar ve kamu yararıyla bağdaşmadığını belirterek Meclis'e geri göndermişti. Bu arada, Şener, CHP lideri Deniz Baykal'ın dün gündeme getirdiği, "Telekom'un borçlandırılması yoluyla hisse değerinin düşürülüp özelleştirilmesine" ilişkin, Özelleştirme İdaresi'nin kendisine bağlı olduğu dönemde Ulaştırma Bakanlığı'na yazdığı yazıyla ilgili soruları yanıtladı. Şener, Telekom'un özel yasaya göre özelleştirilmesinin öngörüldüğünü, İhale Komisyonu ve danışmanlık firma seçiminin de önceki hükümet döneminde yapıldığını söyledi.
(anka, aa)