'Yanıltıcı reklama tedbir gerekli'

Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, küreselleşen ve sınırların kalktığı bir dünyada 'Çılgın bir rekabet' yaşandığını belirterek, "Eğer tedbirleri almazsak...

İSTANBUL - Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, küreselleşen ve sınırların kalktığı bir dünyada 'Çılgın bir rekabet' yaşandığını belirterek, "Eğer tedbirleri almazsak, böyle bir süreçte aldatıcı ve yanıltıcı reklamların önemi daha çok artıyor. Yanıltıcı reklamlarla hem tüketici hakları zedelenmekte hem de haksız rekabet doğmaktadır" dedi. Türkiye Reklam Konseyi'nin ev sahipliğindeki 'Reklam, Örtülü Reklam ve Tüketicinin Korunması' konulu toplantıda konuşan Coşkun, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'la Reklam Kurulu'nun 29 üyeden oluşan bir yapıya kavuşturulduğunu ve çeşitli değişiklikler yapıldığını kaydetti. Ticari reklam ve ilanların hukuka uygunluğunun denetlenerek, tüketicilerin ve rakiplerin etkili bir şekilde korunabilmesinin iki yöntemi olduğunu belirten Coşkun, şunları söyledi:
"Bunlardan biri adli yargı, ikincisi ise idari otorite yoluyla denetimdir. Özellikle mahkeme yoluyla hak aramanın uzun, zor ve masraflı bir yol olduğu düşünüldüğünde idari denetimin önemi ortaya çıkıyor. Bu nedenle Türkiye olarak idari otorite eliyle denetimi tercih ettiğimiz söylenebilir."
2004 ve 2005'in ekim ayı sonuna kadar Reklam Kurulu'nun 383 idari yaptırım uyguladığını kaydeden Ali Coşkun, bunlardan 68'inin örtülü reklam olarak cezalandırıldığını söyledi. Avrupa Birliği'nin (AB) 2004 ve 2005 yılı raporlarında Türkiye'de tüketicinin korunması hakkındaki çalışmalardan övgüyle bahsettiğini anlatan Coşkun, "Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un mükemmelliği sorunu tek başına çözemiyor. Eğitim vatandaşın hakkını koruması, bilinçlendirilmesi açısından çok önemli" dedi. Bakan Coşkun, toplantının sonuçlarının değerlendirilmesi için komite kurulmasını önererek, tartışılan konuları değerlendirip, yasada değişiklik yapılabileceğini söyledi.
Türkiye Reklam Konseyi Başkanı ve Doğan Yayın Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ da, reklamı 'gelişmişliğin göstergesi' olarak nitelendirerek, reklam sektörünün ekonominin gidişatından en çabuk etkilenen sektörlerden olduğunu söyledi.
'Ekonominin itici gücü'
Sektörün 2001 krizinde yüzde 50 küçüldüğünü belirten Yalçındağ şunları söyledi: "2001'de 550 milyon dolar olan reklamcılık sektörü bu yıl 1.7 milyar dolarlık hacme ulaştı. Bu gayrisafi yurtiçi hasılanın binde 2'si oluyor. Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 2'dir. Reklam sektörü ekonomiye sağladığı büyük katkıyla Türk ekonomisi için itici güçtür."
Yalçındağ, Bakan Coşkun'un sektörün sorunlarını ilk ağızdan öğrenince "Bu kadar sorun olduğunu bilmiyordum" dediğini belirterek, "Reklam Kurulu'nda reklamcılıkla ilgili iki üye var. Bunun artırılmasını istiyoruz. Bir alt komisyon kurarak sorunları ve önerileri bakanlığa götüreceğiz" dedi. Sektörün ortak sorunlarından birinin örtülü ve yanıltıcı reklam olduğunu belirten Yalçındağ, sektörde kimsenin art niyetli olmadığını belirterek şöyle konuştu:
"F-1 yarışlarını yayımladık. Orada araçların, sürücülerin üzerinde sponsor firmaların reklamları var. Bunlar yakın çekimlerde haliyle ekrana çıkıyor. Dizilerde market görünüyor. İçine girince de ürünler görünüyor. Gazeteye bir ilan veriliyor. '4 yıldızlı otel' diye sonra bu 3 yıldızlı çıkıyor. Gazetede çıkan her ilan yerinde kontrol edilmez ki. Reklam verenin de bilinçlenmesi lazım."