Yapı Kredi'de siyasiler önemli

Yapı Kredi idaresi, bankayı almak isteyen Koç Grubu'na inceleme izni verdi. Bankanın Fiskobirlik alacağı, siyasi iradenin satışa etki etmesine yol açabilir.
Haber: HANİFE ŞENYÜZ / Arşivi

ANKARA - Yapı Kredi Bankası'ndaki hâkim ortak Çukurova Grubu hisselerinin satışı, grubun borç sorununu ve Yapı Kredi Bankası bünyesindeki rehinli Turkcell hisseleri için tek başına çözüm getirmekten uzak kalacak.
Sorunun çözümü için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile anlaşmanın yenilenmesi, Turkcell hisselerinin geri alımı için tanınan sürenin ertelenmesi ve Fiskobirlik'in bankaya borçlarının tasfiyesine ilişkin bir anlaşma gerekiyor. Bu nedenle, sorunun çözümü için 'siyasi karar' gereğine işaret ediliyor ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesi beklentisi dile getiriliyor.
Çukurova Grubu'na ait Pamukbank'a Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el konulmasından sonra, grubun Pamukbank'a olan borçlarının 15 yılda ödenmesi için anlaşma yapıldı, Yapı Kredi Bankası'na olan borçları da İstanbul Yaklaşımı kapsamında üç yılı ödemesiz dokuz yıla yayılmıştı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan anlaşma, grubun Bankalar Yasası gereği Yapı Kredi Bankası'ndaki yüzde 45 oranındaki hissesinin satışını düzenliyordu. Çukurova Grubu'nun YKB'deki hisseleri kendi inisiyatifiyle satması için tanınan süre 31 Ocak'ta sona eriyor.
Çukurova Grubu'nun patronu Mehmet Emin Karamehmet de satış inisiyatifini bağımsız kullanmak amacıyla Koç Finansal Hizmetler'den gelen teklifi değerlendirmeye aldı. Taraflar bunun sonucunda önceki gün YKB'deki hisselerinin satışı için münhasıran görüşme yapmak üzere protokol imzaladığını önceki gün kamuoyuna açıklamıştı.
Satış neden çözüm değil?
Ancak, bu satışın yapılmasının imzalanan sözleşmelerin yürürlükte kalması için yeterli olmayacağı ifade ediliyor. Gerekçe ise, YKB bünyesindeki yüzde 45 oranındaki Çukurova hisselerinin yüzde 39.2'sinin, grubun Pamukbank'a olan borçlarının tasfiye anlaşması çerçevesinde, TMSF'ye rehnedilmiş olması. Bu durumda, hisseler satılsa bile bunların tutarının Çukurova Grubu'na ödenmeyeceği, paranın TMSF tarafından tahsil edileceği belirtiliyor. Çukurova Grubu için hayati önemi bulunan konu ise Yapı Kredi Bankası bünyesinde yüzde 13.1 oranındaki Turkcell hisselerini geri almak için tanınan sürenin 31 Ocak'ta dolması. Banka satışı olsa da nakit giriş sağlanamayacak olması, bu hisselerin geri alımını da riske sokuyor. Grubun, Turkcell hisselerini alması için gereken nakit tutar 1.3 milyar dolar civarında.
Söz konusu tutar, yapılan anlaşmada yer alan 'satın alma tarihinden geriye dönük olarak İstanbul Menkul Kıymetle Borsası'nda (İMKB) işlem gördüğü ağırlıklı günlük kapanış fiyatının 30 günlük ortalaması esas alınarak belirlenecek' hükmüne göre kesinleşecek.
Süre istenebilir
Grubun 28 Şubat akşamına kadar YKB'de de yeniden yapılandırma çerçevesinde 100 milyon dolar ödemesi gerekiyor. 31 Aralık 2004'e kadar ödenmesi gereken toplam 101.4 milyon dolarlık borcun yalnız 1.4 milyon doları ödenmiş, kalan tutar için de 60 günlük ek süre devreye girmişti. Grup, bu sürenin sonuna kadar yani 28 Şubat akşamına kadar bu borcu ödemediği takdirde, YKB'nin 2.1 milyar dolarlık borcun yeniden yapılandırılmasına ilişkin anlaşmayı feshetme hakkı bulunuyor. Anlaşmanın feshi halinde ise YKB, Çukurova'dan alacaklarını tahsil için yasal yollara başvuracak. Tüm bunlar dikkate alındığında, YKB'deki hisselerin satışı gerçekleşse bile grubun borç ödeme kabiliyetini artırıcı etki yaratmayacak. Bu nedenle, grubun Türkiye'nin en güçlü şirketlerinden Turkcell üzerindeki hakkını yitirmemek için ek süre isteyebileceği belirtiliyor. Yani, TMSF ve BDDK ile imzalanan sözleşmede öngörülen 31 Ocak 2005 tarihinin uzatılması istenebileceğine dikkat çekiliyor.
Fiskobirlik de sorun
Bu arada, YKB hisselerinin satışı ile bankanın Fiskobirlik'e verilen ve bilançoda 600 trilyon gözüken kredi alacağının da çözüme kavuşturulması gündeme gelecek. Bu borçlara iki yıl faiz işletilmediği ve faizin de eklenmesiyle toplam alacağın 1.6 katrilyona yükseldiği belirtiliyor. Çözümde ise taraf Hazine. Hazine'nin borcu makul rakam olarak bankaya ödemeyi kabul etmesi gerekiyor.
TMSF ve BDDK ile Pamukbankborçlarının ödenmesini takvime bağlayan 31 Ocak 2003 tarihli anlaşmanın yeniden düzenlenmesine, Hazine'nin borç silme operasyonuna onay vermesine ve Turkcell hisselerinin geri alımını da kapsayan çok yönlü düzenlemelerin birlikte yapılması gerektiğine vurgu yapılıyor. Koç Grubu ile birlikte satış için masaya Hazine, BDDK ve TMSF'nin de oturmasının, soruna topyekün çözüm gerektireceği belirtiliyor. Ancak, bürokrasinin imzada zorlanabileceği, bu nedenle siyasi karara, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın devreye girmesine ihtiyaç olacağı ifade ediliyor.