Yapı Kredi'nin 2.5 milyar YTL zararı saklandı

Yönetimi TMSF'den Koç Finansal Hizmetler'e geçen ve Koç çatısı altında ilk gerçek bilançosunu açıklayan...

İSTANBUL - Yönetimi TMSF'den Koç Finansal Hizmetler'e geçen ve Koç çatısı altında ilk gerçek bilançosunu açıklayan Yapı Kredi Bankası'nın 2005 dokuz aylık dönemini geçmiş yılların zararları yüzünden 2 milyar 501 milyon YTL zararla kapattığı açıklandı. Bankanın yeni yönetimi yaptığı açıklamada, 30 Haziran tarihli altı aylık bilançosunda, sadece 124 milyon YTL zarar göründüğü buna karşılık yapılan incelemede gerçek zararın 2.5 milyar YTL olduğunun anlaşıldığını duyurdu. Bu da YKB'de geçmiş bilanço dönemlerinde gerçek karşılıkların ayrılmadığını ve zararın gizlendiğini ortaya çıkarttı.
Banka açıklamasında önceki döneme ait bilançolardaki veri hatalarına işaret edilerek şöyle denildi:
"Banka bilançoları, 30 Haziran 2005 itibarıyla 124 milyon YTL açıklanan zarara karşılık, 2 milyar 501 milyon YTL zararı işaret ediyor. Üçüncü çeyrekte kaydedilen 2 milyar 377 milyon YTL'lik bu net zarar aşağıda bahsedilen ana konulardan dolayı oluşan brüt 2 milyar 650 milyon YTL (150 milyon YTL vergi etkisi sonrası net 2.5 milyar YTL) net düzeltmelerle gerçekleşmiştir.
Kredi ve alacaklar, 1,350 milyon YTL, İştirakler, 360 milyon YTL, Sabit kıymetler, 830 milyon YTL, Diğer, 110 milyon YTL karşılık ayrıldı.

 • Kredi ve alacaklar kaleminde Çukurova kredileri ile ilgili 399 milyon YTL'lik (304 milyon dolar) iskonto var. Ödemeleri sonrası Çukurova'nın borcu 792 milyon dolara düştü. (30 Eylül itibarıyla 1 milyar 061 milyon YTL).
 • Kredi ve alacaklarda bankanın Fiskobirlik alacağına karşılık ayrılan 475 milyon YTL karşılıkta var. Ayrıca, 450 milyon YTL daha karşılık ayrılmıştır.
 • İştirakler ile ilgili karşılıkların büyük bölümü bankanın yüzde 50'sine sahip olduğu A-Tel için ayrılan 355 milyon YTL değer azalışından oluşmaktadır.
 • Sabit kıymet değer azalışları için ayrılan 660 milyon YTL karşılığı ve 140 milyon YTL gideri içeriyor.
 • Diğer karşılıklar da banka aleyhine açılmış davaların vergisel ve hukuki riskleri için ayrılan karşılıklardır.
 • Emekli Sandığı açığı teknik faiz yüzde 10 alınarak 31 Aralık 2004 itibarıyla yapılan hesaplamaya göre oluşan 116 milyon YTL olarak alınmaya devam edilmiştir. 30 Eylül 2005 itibarıyla 29 milyon YTL gider kaydedilmiş olup, kalan açık 31 Aralık 2007'ye kadar muhasebeleştirilecektir. Emekli Sandıkları'nın SSK'ya devrine izin veren kanun sene sonuna kadar yürürlüğe girmezse, banka Emekli Sandığı açığını yeniden gözden geçirecektir.
 • Bankanın Sermaye Yeterlilik Rasyosu yüzde 3.6'dır. Turkcell İletişim ve Turkcell Holding hisselerinin Çukurova'ya satışı halinde bankanın Sermaye Yeterlilik Rasyosu yüzde 7 olacaktır. Öte yandan, banka tarafından belirlenen ve otoritelerle de paylaşılan iş planı çerçevesinde atılacak olan adımlarla, Sermaye Yeterlilik Rasyosu yasal sınır olan yüzde 8'e getirilecektir."
  Bankanın net faaliyet kârı 125 milyon YTL
  Bankanın faaliyetlerine ilişkin de şu bilgiler verildi:
 • Düzeltmelerin etkileri arındırıldığında, bankanın üçüncü çeyrekte 255 milyon YTL net faiz geliri ve 119 milyon YTL net komisyon geliri elde etmesi sonucu yaklaşık 125 milyon YTL net faaliyet kârına ulaşarak olumlu bir performans gösterdiği anlaşılıyor.
 • Düzeltmeler ve Çukurova kredi ödemesinden arındırıldığında, krediler 2005'in dokuz ayında reel bazda yüzde 22 artmış, müşteri mevduatları ise aynı dönemde yüzde 7 artarak 15 milyar YTL'ye çıkmıştır.
 • 30 Eylül itibarıyla, 5.3 milyon adet kredi kartı ve yüzde 23.5 kredi kartı ciro pazar payı ve yüzde 24.2 POS cirosu ile pazarda liderliğini korumuştur.