Yargı: 'İktisat'ın devri yasaya uygun

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, İktisat Bankası'nın TMSF'ye devredilmesine ilişkin BDDK kararını usul ve yasaya uygun buldu. Amerika-Avrupa Holding, Danıştay 10. Dairesi'nin, BDDK'nın...

ANKARA - Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, İktisat Bankası'nın TMSF'ye devredilmesine ilişkin BDDK kararını usul ve yasaya uygun buldu. Amerika-Avrupa Holding, Danıştay 10. Dairesi'nin, BDDK'nın, İktisat Bankası'nın fona devrine ilişkin 15 Mart 2001 tarihli kararının iptali isteminin reddine ilişkin kararı temyiz etmişti. İstemi görüşen Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 10. Daire'nin kararını usul ve yasaya uygun bulup onamıştı. Amerika-Avrupa Holding, Genel Kurul'dan daha önce verdiği kararın düzeltilmesi isteminde bulundu. Genel Kurul, düzeltme istemini reddetti. Genel Kurul'un bu kararıyla İktisat Bankası'nın TMSF'ye devrine ilişkin BDDK kararı kesinleşti.