Yarım yatırımlar tamamlanıyor

Uygulanan ekonomi programına paralel olarak kamunun yatırımlarda yaşadığı tıkanıklığı aşmak için uygulamaya konulan 'rasyonalleştirme' poliktikası sonuçlarını vermeye başladı.
Haber: HANİFE ŞENYÜZ / Arşivi

ANKARA - Uygulanan ekonomi programına paralel olarak kamunun yatırımlarda yaşadığı tıkanıklığı aşmak için uygulamaya konulan 'rasyonalleştirme' poliktikası sonuçlarını vermeye başladı. 5 bini aşan proje sayısı 2 bin 627'ye indirilirken, 12 yılı aşan bitirme süresi de 5.5 yıla çekildi. DPT Müsteşar Yardımcısı İbrahim Akça, "Bu seyir 2006'da da sürerse 2007'de rasyonel bir yatırım programına kavuşmuş oluruz" dedi.
DPT, yatırımların rasyonalleştirilmesi programına 2002'de başladı. Bu yıllarda yatırım programındaki proje sayısı 5 bin 500 civarındaydı. Yatırımların tamamlanma süresi de 12 yılı aşıyordu. Tamamlanma ihtimali olmayan projelerin yaktırım programından çıkarılması ve tamamlanma aşamasına gelen yatırımlara öncelik verilmesi uygulaması sonrasında küçük miktarda yatırım proje sayısı 2004 yılında 3 bin 500'e indirildi. Bir yatırımın tamamlanma süresi de 8.5 yıla çekildi.
5.5 yılda tamamlanacak
2005 bütçesinde yatırımlara aktarılan kaynağın 10.4 katrilyon liraya yükseltilmesinin de etkisiyle kamu yatırımlarındaki iyileşme süreci hızlanacak. DPT Müsteşar Yardımcısı İbrahim Akça, programda 2 bin 627 projeye yer verildiğini söyledi. Bu haliyle ortalama bitiş süresinin 6.5 yıla indiğini söyleyen Akça, iz ödenekli projelerin de programdan çıkarılmasıyla bu sürenin 5.5 yıla ineceğini kaydetti. Akça, yatırımlarda başlatılan bu sürecin 2006'da da yürütülmesi durumunda 2007 yılında yatırım programının 'rasyonel' hale geleceğini, yatırımların artık sürüncemede kalmayacağını söyledi. Akça, "Yatırım programa alındığında kaç yılda bitecek denildiyse o sürede bitirilecek. Böylece, yatırım süresinin uzamasından kaynaklanan kayıplar önlenecek"diye konuştu.
Bu yılki yatırım programı kararnamesini değiştirdiklerine de işaret eden Akça, yatırım projelerinin toplulaştırıldığını, inisiyatifi kurumlara ve bakanlıklara bıraktıklarını söyledi. DPT Müsteşar Yardımcısı Akça, Kurumların öncelik verecekleri projelerini DPT'nin onay ve bilgisine sunduktan sonra il bazında yatırım programının, şeffaflık gereği kamuoyuna açıklanacağını dile getirdi.