Yaşam boyu aynı numara

Hizmet aldığı GSM şirketini değiştiren cep telefonu abonelerini, numara değiştirme zorunluluğundan kurtarmaya hazırlanan Telekomünikasyon Kurumu (TK) aynı olanağı sabit telefon abonelerine de sağlayacak.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Hizmet aldığı GSM şirketini değiştiren cep telefonu abonelerini, numara değiştirme zorunluluğundan kurtarmaya hazırlanan Telekomünikasyon Kurumu (TK) aynı olanağı sabit telefon abonelerine de sağlayacak. Meclis'e sunulan Elektronik Haberleşme Kanunu Tasarısı'ndaki düzenlemeye göre, TK, sabit telefon hizmeti sunan şirketlere 'adres taşınabilirliği' veya 'hizmet taşınabilirliği' sunma yükümlülüğü getirebilecek.
Telekomünikasyon Kurumu bu yükümlülüğe ilişkin usul ve esasları, işletmecilerin görüşünü alarak belirleyecek. Adres taşınabilirliği, abonenin numarasını değiştirmeden bulunduğu adresi değiştirebilmesine, hizmet taşınabilirliği ise yine numarayı değiştirmeden, aldığı hizmet türünü değiştirmesine olanak sağlayacak.
Mevcut uygulamada Türk Telekom, talep olduğu takdirde, aynı santral bölgesinde bir yerden başka yere taşınan abonelerin numaralarını korumalarına olanak sağlayabiliyor. Ancak, aynı şehirde bulunmakla birlikte farklı bir santral bölgesine taşınan abonelerin numarası da değişiyor. Getirilecek düzenlemeyle, farklı santral bölgelerine taşınıldığında da aynı numaranın kullanımı mümkün olacak. Böylece, hep aynı şehirde yaşayan bir kişi ömür boyu aynı sabit telefon numarasını kullanabilecek.
Teknoloji takip edilecek
Kullanılan sabit telefon hattının görüntülü telefon veya teknolojide yaşanacak gelişmelere göre başka bir hizmete dönüştürülmesi durumunda da numara değiştirilmeyecek. Düzenlemenin şu an tek muhatabı Türk Telekom. Ancak, sabit telefonlarda tekel kalktığı için, yurtiçi telefon görüşmelerinde hizmet vermek üzere yeni şirketler devreye girdiğinde de, hizmet aldığı şirketi değiştirecek aboneler numaralarını değiştirmek zorunda kalmayacaklar. Tek numara uygulaması çerçevesinde hizmet aldıkları GSM operatörlerini değiştirenler telefon numaralarını değiştirme zorunluluğundan kurtulmuş olacaklar.
Telefon şirketleri, sabit numara kullanımına ilişkin gerekli altyapı yatırımlarını gerçekleştirmekle yükümlü olacaklar. Hem sabit telefon, hem de GSM aboneleriyle ilgili tek numara uygulamasının başlayabilmesi için öncelikle Meclis gündemindeki tasarının yasalaşması gerekiyor. Dolayısıyla uygulamanın en erken 2006 yılı ortalarında başlaması bekleniyor.
Tayfun Acarer'in başkanı olduğu Telekomünikasyon Kurumu (TK) bünyesinde üç yıl önce oluşturulan çalışma grubunun konuyla ilgili hazırlık çalışmaları devam ediyor. Türkiye çapındaki numaralandırma planını yapan çalışma grubu, numaraların taşınabilirliği konusunda dünyadaki uygulamaları da araştırıyor.