YASED: Vergi kararı olumlu

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) üyeleri, yabancı yatırımlar için ortamın daha iyiye gideceğini düşünüyor.

İSTANBUL - Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) üyeleri, yabancı yatırımlar için ortamın daha iyiye gideceğini düşünüyor. YASED'in 'Barometre 2005 yıl sonu araştırma' sonuçları başkan Şaban Erdikler tarafından açıklandı. Araştırmaya katılanların yüzde 53'ü kurumlar vergisinin indirilmesinin yatırım kararlarını etkileyeceğini ifade ederken, yüzde 27'si etkili olmayacağını belirtti. Katılımcıların yüzde 33'ü kurumlar vergisinin indirilmesinin ekonominin kayıt altına alınmasında etkili olacağı görüşünü taşırken, yüzde 19'u etkili olmayacağı, yüzde 20'si fark etmeyeceğini belirtti.
Araştırmaya katılanların yüzde 40'ı yatırım indiriminin kaldırılmasının yatırım kararlarını etkileyeceğini belirtirken, yüzde 34'ü etkilemeyeceğini ifade etti. Katılımcılardan yüzde 51'i yeni yatırımlar yapmayı düşündüğünü açıkladı.
Kârlılık açısından ise katılımcıların yüzde 51'i hedeflerinin üstünde gerçekleşme olduğunu ifade ederken, yüzde 45'inin ihracat gerçekleşmesi hedeflerinin üstünde olduğu kaydedildi. Katılımcıların yüzde 52'si enflasyonun sabit kalacağını, yüzde 43'ü yavaşlayacağını belirtirken, yüzde 53'ü faizlerin yavaşlayacağını, yüzde 39'u sabit kalacağını öngördü.
Yabancı için üç ana engel var
Anketten 2006 tüketici fiyat endeksi için yüzde 6,2 tahmini çıktı. Katılımcılar doları 2005 için 1,3500, 2006 içinse 1,5300 YTL, avroyu ise sırasıyla 1,6000 YTL ve 1,7200 YTL tahmininde bulundu. Faizin 2005 sonu itibarıyla yüzde 17, 2006 sonu itibarıyla yüzde 12 olacağı öngörüldü. Araştırmaya katılanlardan yüzde 73'ü doğrudan yabancı yatırımlar için ekonomik ortamın iyiye gideceğini düşünüyor. Türkiye'de yabancı yatırımın önündeki üç ana engel de "Yüzde 75'lik oranla yasal çerçeve, yüzde 61 ile kayıt dışı ekonomi ve yüzde 47 ile bürokratik engeller" olarak sıralandı.