Yatırım Danışma Konseyi toplanıyor

Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve Türkiye'nin uluslararası alanda yatırım yeri olarak imajının güçlendirilmesi çalışmalarına uluslararası bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan...

ANKARA - Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve Türkiye'nin uluslararası alanda yatırım yeri olarak imajının güçlendirilmesi çalışmalarına uluslararası bir bakış açısı kazandırmayı amaçlayan Türkiye Yatırım Danışma Konseyi, üçüncü toplantısını 28-29 Haziran'da İstanbul'da yapacak. Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında Conrad Otel'de yapılacak toplantıya IMF Birinci Başkan Yardımcısı Anne Krueger, Dünya Bankası Bölgesel Başkan Yardımcısı Shigeo Katsu, Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Philippe Maystadt ile 11 ülke ve 12 değişik sektörü temsilen 20 çokuluslu şirketin üst düzey temsilcileri katılacak 20 çokuluslu şirketin 2005 sonu itibarıyla toplam ciroları yaklaşık 1 trilyon, sermayeleri 500 milyon dolar düzeyinde ve dünya genelinde yaklaşık 3 milyon kişiye istihdam sağlıyor.