Yatırım davet bekliyor

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı ve Ford Otosan Genel Müdürü Turgay Durak, bu yıl sektörün üretiminin 750 bin adedi geçeceğini, ihracatının da 11 milyar dolara yaklaşacağını tahmin ettiklerini belirtti.

İSTANBUL - Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı ve Ford Otosan Genel Müdürü Turgay Durak, bu yıl sektörün üretiminin 750 bin adedi geçeceğini, ihracatının da 11 milyar dolara yaklaşacağını tahmin ettiklerini belirtti. Durak, otomotiv sektörünün 2004 yılında 850 bin araçlık üretim, 10.1 milyar dolarlık ihracat ve 40 bin doğrudan istihdam ile başarılı bir yıl geçirdiğini anımsattı.
İç pazarda ilk beş aydaki büyük artışın ardından özel tüketim vergisi (ÖTV) artışları nedeniyle hız kesen talebin, yılda 600 bin araca indiğine değinen Durak, ''Yurtiçi satışta 2005'te 2004'e göre otomobilde yüzde 15-20, ticari araçta yüzde 10 kadar daralma bekliyoruz'' dedi. Durak, Türkiye'de üretim ve istihdamın büyük bölümünü karşılayan Toyota, Ford Otosan, Renault, Mercedes, Hyundai ve Tofaş'ın üretimlerinin yüzde 70'inin ihracata yönelik olması nedeniyle yerli pazardaki daralmanın istihdama etkisinin nispeten az olacağına dikkat çekti.
Yerli ve yabancı yatırımcıların yatırım kararlarını vermek için proje fizibilitesini hazırlarken, alternatif ülkeler arasında en uygununu seçmek için yatırım teşviklerinin oranına ve uygulama kolaylığına önem verdiklerini belirten Durak, şöyle konuştu: "2005 yılında, mevcut ihraç araç projelerimizin devamlılığını sağlayacak ürün yenileme ve verimliliği artırma yatırımlarına öncelik verilecek. Henüz üretimdeki kapasiteyi yılda 1 milyon araçtan 1.5 milyon araca çıkaracak büyük yatırım projeleri için kararlar çıkmadı. Yeni araç projeleri için Ar-Ge harcamalarının yüzde 40'ının vergiden muaf tutulmasıyla ilgili kanun çıktı. Ancak, sektör şimdi ikincil mevzuatı bekliyor."
Yeni büyük ölçekli ihracat projelerinin alınabilmesi için Türkiye ile rekabet eden Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindekine benzer teşviklerin verilmesi gerektiğini belirten Durak, "Yatırım indirim oranının yatırım miktarına göre kademeli olarak yüzde 80, 125, 150 olarak belirlenmesi büyük otomotiv yatırımları için davet anlamına gelecektir" diye konuştu.
Durak, iç pazarda taşıt alım vergi oranlarının tedricen AB düzeyi olan toplam yüzde 18'e indirilmesinin Türkiye'de bin kişiye düşen 93 aracın, 4-5 yıl içinde dünya ortalaması olan 132'ye çıkmasını sağlayacağını söyledi. Durak, otomotiv sektöründe 2005 yılında kapasite kullanım oranının yüzde 80-90 civarında olacağını, yerli üretimi 750 binin üzerinde öngördüklerini, ihracatın ise 2004 yılına göre yüzde 10 artarak 11 milyar dolara yaklaşacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.