Yatırımcılar yılın ikinci yarısında ekonomiden umutlu

Deloitte Türkiye'nin geleneksel Girişim Sermayesi Güven araştırmasına göre, yatırım ikliminde iyileşme bekleyenlerin oranı kötüleşme bekleyenlerden fazla

İSTANBUL- Danışmanlık kuruluşu Deloitte’ın Türkiye’deki yatırım iklimini ortaya koyan Türkiye’nin geleneksel Girişim Sermayesi Güven Araştırmasına göre, girişimciler önümüzdeki altı aydan umutlu. Deloitte Türkiye’nin 2009 Yılı İkinci Yarı Yıl Girişim Sermayesi Güven Araştırması’na katılan yatırımcıların yüzde 24’ü yılın ikinci yarısında ekonomik ortamda iyileşme beklerken, kötüleşme bekleyenlerin oranı yüzde 17’de kaldı. Bir önceki araştırma da iyileşme beklentisi yokken, kötüleşme bekleyenlerin oranı yüzde 79 idi.

Moraller yerine geliyor
Deloitte Türkiye, geleneksel Girişim Sermayesi Güven Araştırması’nın altıncısını yayınladı. Türkiye’dek yatırım iklimini değerlendiren araştırma, bir önceki araştırmadan bir hayli farklı sonuçlar verdi. ‘2009 İkinci Yarı Yıl Girişim Sermayesi Güven Araştırması’, girişim sermayesi yatırımcılarının önümüzdeki altı aydan umutlu olduklarını ve morallerin yerine gelmeye başladığını ortaya koydu. Çalışmaya katılan yatırımcılardan yüzde 24’ü önümüzdeki altı ay içinde ekonomik ortamda iyileşme bekliyor. Bu oran bir önceki araştırmada sıfır düzeyindeydi.

İyileşme beklentisi hâkim
Araştırmaya katılan yatırımcıların yüzde 24’ü önümüzdeki altı ay içinde ekonomide iyileşme beklediklerini belirtti. Bir önceki araştırmada hiçbir katılımcı ekonomide iyileşme beklediğini belirtmemişti. Ekonominin kötüleşmesini bekleyenlerin oranı ise yüzde 17 oldu. Bir önceki araştırmada, gelecek altı ayda ekonomide kötüleşme bekleyenlerin oranı yüzde 79 olmuştu. Raporda ilk çeyrekte  ekonominin yüzde 13.8 oranında küçüldüğü hatırlatılarak, yatırımcıların 2009 başında ekonomiye bakış açısının olumsuz olması konusunda haklı olduklarının ortaya çıktığı belirtildi. Deloitte Türkiye Sorumlu Ortağı Anthony Wilson “2009 İkinci Yarı Yıl Girişim Sermayesi Güven Araştırması” hakkında şunları söyledi:
“Bu araştırma son üç yılda fon yöneticilerinin yatırımlarına devam etme arzularını gösteriyor. Yatırımcılarla yaptığımız görüşmelerde hep aynı noktaların öne çıkartıldığını görüyoruz. Gelişen piyasa şartları doğrultusunda hareket eden bu şirketler, yatırım için sağlıklı kurum arayışlarını sürdürüyor. Daha da önemlisi Türkiye’nin orta ve uzun vadeli potansiyelinden hiç kuşku duymuyorlar.”

Hareket olumlu yönde
Deloitte araştırmasına yanıt veren yatırımcıların beklentilerinde ekonomik ortamda belirgin bir iyileşme gözlenirken, uzmanlar, önceki üç araştırmada bu yönde hiçbir olumlu beklentinin ifade edilmemiş olmasına dikkat çekti. Buna karşılık son araştırmaya katılanların yüzde 17’si ekonomide bir gerileme yaşanacağı kanısında. Olumsuz beklenti sahiplerinin oranında önemli bir düşüş olduğu gözlendi. Aynı şekilde son araştırmada yatırımcı firmaların sadece yüzde 12’si gelecek dönemde etkinliklerinin azalacağını kaydetti. Bundan önceki araştırmada bu yönde görüş bildirenlerin oranı yüzde 63’ü buluyordu.
Katılımcıların yüzde 59’u önümüzdeki altı ayda işlem hacimlerini artırmayı planlarken, yüzde 35’i ise finansman olanaklarının kolaylaşmaya başladığını vurguladı. Dolayısıyla araştırmanın bulguları önceki dönemlerden farklı olarak ekonomide bir kıpırdanmaya işaret etti. (Radikal)

Çoğunluk ‘alıcıyız’ diyor 
Deloitte araştırmasında girişim sermayesi yatırımcılarına yılın ikinci yarısında kendilerini piyasada ‘alıcı’ mı, yoksa ‘satıcı’ mı olarak konumladıkları soruldu. Kendilerini alıcı olarak konumlayan
şirketler, satıcılardan açık ara önde giderken, bu yöndeki hareketin kriz öncesi eğilimlere yakın sonuçlar verdiği görüldü. Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 76’sı kendisini gelecek altı ay için net alıcı olarak tanımlarken, net satıcı olarak tanımlayanların oranı yüzde 24 seviyesinde kaldı. Geçen yılın ikinci yarısında ise net alıcıların oranı yüzde 92 iken net satıcıların oranı yüzde 8 olmuştu.
Yılın ilk yarısı için yapılan projeksiyonlarda katılımcıların yüzde 21’i yatırım işlem hacimlerinin artacağını söylerken, 2009’un ikinci yarısı için işlem hacimlerinin artacağını tahmin edenlerin oranı yüzde 59’u aştı. Bu yönde beklenti sahiplerinin oranı geçen yılın ilk yarısında yüzde 18’i, geçen yılın ikinci yarısında ise yüzde 25’i ancak buluyordu.
Girişim Sermayesi Güven Araştırması’na göre yatırım işlem hacminin azalacağı yönündeki beklentilerde de önemli oranda düşme görülüyor. Bu yılın ilk yarısı için yapılan tahminlerde, katılımcıların yüzde 67’si azalma beklerken, ikinci yarı yıl için bu yöndeki tahminlerin oranı yüzde12’ye indi.