Yatırımcıyı aldatanlara 7 yıl hapis

Sermaye piyasasında piyasa manipülasyonunun cezası artıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) hazırladığı Sermaye Piyasası Kanunu Taslağı'nda halen beş yıla kadar olan hapis cezaları yedi yıla, para cezaları 25 bin YTL'den 125 bin YTL'ye çıkarılıyor.

İSTANBUL - Sermaye piyasasında piyasa manipülasyonunun cezası artıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) hazırladığı Sermaye Piyasası Kanunu Taslağı'nda halen beş yıla kadar olan hapis cezaları yedi yıla, para cezaları 25 bin YTL'den 125 bin YTL'ye çıkarılıyor. Taslağa göre, finansal araçların fiyat istikrarının sağlanmasına, piyasa yapıcılığına ve finansal aracın arz veya talep miktarına ya da fiyatına ilişkin yanlış veya yanıltıcı izlenim veren, vermesi muhtemel girişimlere yaptırım uygulanacak. Ayrıca, fiyatların yapay seviyeye ulaşmasını sağlayan işlem gerçekleştiren veya emir verenlerle, tüzelkişilerin işlem kararı veren yetkilileri de ceza görecek.
Bilgi saklayana da ceza
Bu fiili işleyenler hakkında, iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve 50 bin YTL'den 125 bin YTL'ye kadar para cezası uygulanacak. Taslağın gerçeğe aykırı bilgi yaymaya ilişkin hükmünde, borsalardaki finansal araçların fiyatını etkileyebilecek nitelikteki; açıklamakla yükümlü oldukları bilgiyi açıklamayan veya yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz olduğunu bildiği veya bilmesi gerektiği halde bu nitelikteki bilgi veren; haber yayan ya da yorum yapan kişilere de ceza verilecek. Bu suçları işleyenlere, iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve 50 bin YTL'den 125 bin YTL'ye kadar ağır para cezası verilecek. İçerden öğrenenlerin ticaretinde de aynı ceza uygulanacak.