Yatırımın motoru yine özel sektör

Hükümetin gelecek yıl yapmayı planladığı kamu yatırımları, "2006'da seçim olmayacak" diyen hükümet yetkililerini doğruluyor.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Hükümetin gelecek yıl yapmayı planladığı kamu yatırımları, "2006'da seçim olmayacak" diyen hükümet yetkililerini doğruluyor. 2005'te olduğu gibi 2006'da da yatırımları özel sektör omuzlayacak. Kamunun gelecek yıl KİT'ler ve yerel yönetimlerle yapacağı yatırımların, 2005'teki nominal seviyede (26.4 milyar YTL) kalması planlanırken, özel sektörün yatırımlarının 124.3 milyar YTL'ye ulaşacağı tahmin ediliyor.
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından hazırlanan ve 2006 bütçesinin temel büyüklüklerinin belirlenmesinde esas teşkil eden 'Kaynaklar-Harcamalar Dengesi'ne göre, geçen yıl bütçe hazırlanırken 2005 için cari fiyatlarla 481 milyar YTL olarak programlanan gayrisafi milli hasılanın (GSMH) yıl sonunda 485.1 milyar YTL olacağı tahmin ediliyor. 1998 fiyatlarıyla hesaplamalara göre sabit fiyatlarla yüzde 5 olan 2006 yılına ilişkin GSMH artışı, cari fiyatlarla ise yüzde 11.3 olacak ve toplamda 539.9 milyar YTL'ye ulaşacak.
2006 yılında toplam dış kaynakların ise 38 milyar YTL olması bekleniyor. 2005 için geçen yıl bütçe hazırlanırken 19.2 milyar YTL olarak programlanan dış kaynak girişi bu yıl tahminlerin üzerine çıkarak 34.6 milyar YTL oldu. GSMH ve dış kaynakla birlikte 2005 yılında 519.6 milyar YTL'ye ulaşacağı tahmin edilen toplam kaynakların gelecek yıl 577.9 milyar YTL'ye yükselmesi programlanıyor.
Tüketim daralacak
DPT'nin hesaplamalarına göre, 2005 için başlangıçta 368.4 milyar YTL olacağı öngörülen Türkiye'nin toplam tüketiminin, yılın ilk sekiz ayındaki gerçekleşmelere göre 386.3 milyar YTL'ye ulaşacağı hesaplanıyor. Tahminin üzerinde tüketim harcaması yapan özel sektörün bu yılki toplam tüketiminin 328.9 milyar YTL'ye ulaşacağı, kamunun tüketiminin ise, öngörülene yakın olan 57.4 milyar YTL'de kalacağı tahmin ediliyor. Gelecek yıl için ise cari fiyatlarla toplam tüketimin yüzde 10.6 artarak 427.1 milyar YTL'ye ulaşacağı; bunun 64.8 milyarının kamu, 362.3 milyarının özel sektörce harcanağı öngörülüyor.
Kamuda yatırımlar kısılıyor
2006 yılı için dış kaynaklarla birlikte 577.9 milyar YTL olacağı hesaplanan toplam kaynakların, 427.1 milyar YTL'lik toplam tüketimden artan 150.7 milyar YTL'lik bölümü ise yatırımlarda kullanılacak. 2006'daki yatırımların 124.3 milyarlık bölümünü özel sektör, 26.4 milyar YTL'lik bölümünü ise kamu sektörü gerçekleştirecek. Kamunun yatırım harcamalarına yerel yönetimler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve kamulaştırma bedelleri ile KİT'lerin yatırımları da dahil bulunuyor.
Kamunun yatırımlarının 2005'te 26 milyar YTL olduğu dikkate alınırsa, gelecek yıldaki kamu yatırımları nominal olarak durduğu gibi yüzde 5 enflasyon ve yüzde 5 büyüme hedefleri dikkate alındığında reel olarak gerileme kaydedecek. Özel sektörün 2005'teki yatırımlarının 107.4 milyar YTL olacağı dikkate alınırsa gelecek yıl özel sektörün cari fiyatlarla gerçekleştireceği yatırımlarında yüzde 15.8 artış yaşanacak. Özel sektör yatırımlarının yüzde 22.1 olan payı gelecek yıl yüzde 23.0'e yükselecek.