Yazarkasalar otomobilleri tanıyacak

Akaryakıt pompalarına yazarkasa takılmasının ardından, sistemin işleyişini hızlandıracak olan taşıtlara otomatik tanıma (OT) sistemi de devreye giriyor.

ANKARA - Akaryakıt pompalarına yazarkasa takılmasının ardından, sistemin işleyişini hızlandıracak olan taşıtlara otomatik tanıma (OT) sistemi de devreye giriyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan 'vergi usul kanunu genel tebliğ taslağı' ile motorlu taşıtlara ait plaka bilgisinin yazarkasalar tarafından otomatik olarak tanınmasını sağlayacak otomatik tanıma sistemine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.
Taslağa göre, Karayolları Trafik Kanunu'na göre kayıt ve tescil zorunluluğu bulunan motorlu kara taşıtlarına, taşıta ait plaka, motor ve şasi numarasını hafızasında muhafaza eden ve akaryakıt alımı sırasında bu bilgileri pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak ileten taşıt kimlik birimi sistemi kurulacak. Sistem, akaryakıt alımı sırasında pompa tabancasının taşıtın yakıt deposunun girişine yaklaştırılmasıyla çalışmaya başlayacak ve birimdeki bilgiler, taşıttaki ve pompadaki cihaz vasıtasıyla otomatik olarak ödeme kaydedici cihaza aktarılacak.
Taşıtın kimliği olacak
Bu sistem kullanılarak gerçekleştirilen akaryakıt alım işlemlerinin sonunda, pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlardan otomatik olarak çıkacak fişlerin üzerinde, birimdeki bilgilerle birlikte, otomatik tanımlamayı ifade eden 'OT' ibaresi de yer alacak.
Taşıt kimlik birimleri, taşıtın plaka bilgisiyle motor ve şasi numaralarını ihtiva edecek ve ödeme kaydedici cihazlarla iletişim yapabilecek özelliklere sahip bulunacak. Cihaz, taşıtın depo girişine kolaylıkla çıkarılamayacak tarzda monte edilecek, sökülmek istendiğinde de bir daha kullanılamayacak şekilde tahrip olacak.
Bilgiler silinemeyecek
Cihaz üzerine kaydedilen bilgiler silinemeyecek ve değiştirilemeyecek. Her taşıt kimlik birimi de yurt genelinde bütün yazarkasalarla iletişimi sağlayacak şekilde dizayn edilecek.
Taşıtlara takılacak taşıt kimlik birimleri ve bu birimlerle iletişimi sağlayacak cihazların üretim, ithalat, montaj ve servis hizmetleri, Maliye Bakanlığı'ndan onay alan üretici veya ithalatçı kuruluşlar tarafından yerine getirilecek. Bu kuruluşlar, söz konusu hizmetleri, doğrudan doğruya ya da yetkili satış ve bakım-onarım servisleri vasıtasıyla yapacak. Taşıtların satılması veya plakalarının değişmesi durumunda, taşıt kimlik biriminde yapılacak değişiklikler de yine üretici ve ithalatçı kuruluşlarca üstlenilecek.
Taşıt kimlik birimine plaka bilgisiyle motor ve şasi numaralarının programlanması işlemleri, Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi'nden elektronik onay alınmak suretiyle yapılacak. Bu kuruluşların yetkili elemanları, taşıt kimlik birimi takılacak taşıtın plaka bilgisiyle motor ve şasi numaralarını transfer etmek üzere onaylı cihazlar vasıtasıyla bu merkezle bağlantı kuracak.
Bilgiler doğrulandıktan sonra Bilgi İşlem Merkezi'nce elektronik yolla gönderilen bilgiler, otomatik olarak taşıt kimlik birimine kaydedilecek. Taşıtlarına programlanmış kimlik birimi takılan taşıt sahiplerine, üretici veya ithalatçı kuruluşlarca bir taşıt kimlik belgesi verilecek.
Belgede, diğer bilgilerin yanı sıra firmanın unvanıyla montaj ve programlama işlemlerini yapan servis elemanının adı, soyadı, imzası ve montaj tarihi gibi bilgiler bulunacak. Taşıt kimlik birimi sisteminin mükelleflerce kullanılabilmesi için Maliye Bakanlığı'nın onayı gerekecek. Bu işe talip olan kuruluşlar, bir dilekçeyle bakanlığa başvuracak.
Onay işlemleri 31 Ocak 2007 tarihine kadar tamamlanacak. Gelir İdaresi Başkanlığı da onay verilen üretici ve ithalatçı kuruluşların listesini 1 Ocak 2007'den itibaren web sitesinde yayımlayacak. Taşıtlara montaj işlemine ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın daha sonra ilan edeceği bir tarihte başlanacak. Öte yandan kapsam dışı tutulan taşıtlarla yabancı plakalı taşıtlara yapılan akaryakıt satışlarıyla varil, bidon gibi kaplarla yapılan satışlarda zorunlu bilgilerin giriş işlemi yazarkasadaki klavye kullanılmak suretiyle gerçekleştirilecek.
Mecburiyet kapsamındaki taşıtlara kimlik birimi takılıncaya kadar yapılacak akaryakıt satışları da klavyeden plaka bilgisi girilmek suretiyle yapılacak.İş makineleri kapsam dışında
Taslağa göre, genel yönetim kapsamındaki idareler, köy tüzelkişilikleri ve Türkiye'ye diplomatik statüde gelen taşıtlarla raylı sistem ve iş makineleri haricindeki şu taşıtlar, otomatik tanıma kapsamında bulunacak:
Otomobil, motosiklet (motorlu bisiklet ve triportör gibi yük motosikleti dahil), minibüs ve midibüs, otobüs, kaptıkaçtı, arazi taşıtı, panelvan, motorlu karavan, kamyonet, kamyon, çekici, traktör, özel amaçlı taşıtlar (itfaiye, cankurtaran, cenaze araçları v.b).