YDK: Yasa yerine getirilmiyor

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun (YDK) Özelleştirme İdaresi'ne ilişkin raporunda...

ANKARA - Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun (YDK) Özelleştirme İdaresi'ne ilişkin raporunda, bugüne kadar yapılan özelleştirmelerin hiçbirinde, özelleştirilen kuruluşlarla ilgili yapılan değer tespitinin kamuoyuna açıklanmayarak yasa gereğinin yerine getirilmediği belirtildi.
YDK, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ilişkin 2004 raporunda, Özelleştirme İdaresi'nin yapısı ve işleyişine ilişkin sorunları saptadı.
Raporda, Özelleştirme İdaresi'nin 25 Mart 2003 tarihli Başbakanlık kararıyla Maliye Bakanlığı'na bağlandığı anımsatılarak şöyle denildi: "İdare Başbakanlık kararı ile Maliye Bakanlığı'na bağlanmasına rağmen, 4046 sayılı kanunda Başbakan'a verilen bazı yetkilerin 2004 yılında alınan Başbakanlık olurları ile Maliye Bakanı'na veya İdare'ye devredilmesi ve uygulamanın bu olurlar çerçevesinde yürütülmesi, İdare'nin bağlı olduğu bakanlık yönünden belirsizlik yaratmaktadır." Raporda, farklı yasalarda özelleştirme ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarla ilgili tasarruf yetkisi konusundaki çelişkilerin giderilmesi istendi. YDK, Özelleştirme Yasası'nın yürürlüğe girdiği 1994'ten bu yana yapılan özelleştirme uygulamalarından hiçbirinde değer tespitine ilişkin kamuoyuna açıklama yapılmayarak, yasa gereğinin yerine getirilmediğine dikkat çekti.
Tüpraş'ın satışı
Tüpraş'ın yüzde 14.76'sının borsada yabancı fonlara satılmasında yaşanan kamuoyuna açıklama yapma zorunluluğu ve içerden bilgi sızdırılması konusundaki tartışmalara yönelik olarak da raporda şu uyarıya yer verildi:
"Uygulamalarının hassasiyetle izlendiği dikkate alınarak, kamuoyunda özelleştirmelerle ilgili kuşku yaratmayacak şekilde hareket edilmesine özen gösterilmesi gerekmektedir." YDK, özelleştirmelerin yarattığı personel sorununu da ortaya koydu. Raporda, "Kanunda özelleştirilecek kuruluşlarda istihdam edilen personel ve özelleştirilen kuruluşların nakle tabi personeliyle ilgili hükümler olmasına rağmen, uygulamada birçok sorun bulunmaktadır" denildi.