Yedi çocuğu olan asgari ücretliye vergi yok

Vergi iadesinin yerine asgari geçim indirimi uygulamasını getirmeye hazırlanan hükümet, ailedeki tüm çocukları vergi indirimi kapsamına aldı.

ANKARA - Vergi iadesinin yerine asgari geçim indirimi uygulamasını getirmeye hazırlanan hükümet, ailedeki tüm çocukları vergi indirimi kapsamına aldı. Böylece, eşi çalışmayan ve yedi çocuğu olan bir asgari ücretli, hiç gelir vergisi ödemeyecek. Maliye Bakanlığı, Başbakanlığa gönderdiği yasa tasarısında vergi indirimini iki çocukla sınırlamıştı.
Vergi iadesini gelecek yıldan itibaren kaldırmak amacıyla hazırlanan Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM'ye sunuldu. Tasarıya göre, kaldırılan vergi iadesinin yerine ücretlilerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulanacak. İndirim, asgari ücretin yıllık brüt tutarının mükellefin kendisi için yüzde 50'si, çalışmayan ve geliri olmayan eşi için yüzde 10'u, ilk iki çocuk için yüzde 7.5'i, diğer çocuklar için yüzde 5'i oranında olacak. İndirimden yararlanabilmek için çocukların 18 yaşından küçük olması gerekecek. Okuyan çocuklar için 25 yaşa kadar indirim yapılabilecek. İndirim, eşlerden sadece birisi için uygulanacak. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınacak.
Nerelere harcadın?
Maliye Bakanlığı, beyan ettikleri gelir ile harcamaları arasında uyumsuzluk tespit edilenlerden 'yıllık özel gider bildirimi' isteyebilecek. Bu bildirimde, yıl içindeki harcamalar ile bu harcamaların kaynağını teşkil eden unsurlara yer verilecek. Yıllık özel gider bildiriminde gelirleri ile harcamaları arasındaki uyumsuzluğun açıklanamadığı sonucuna ulaşılanlar hakkında öncelikli olarak vergi incelemesi yapılacak. Bildirimini istenilen sürede vermeyenler hakkında, yasadaki usulsüzlük cezası iki-beş kat artırılarak uygulanacak.
Emlak satana vergi sürprizi
Ev, arsa, dükkân gibi taşınmazların satışından elde edilen kazancın değer artış kazancı olarak vergilendirilmesi için halen dört yıl olan süre, beş yıla çıkarılacak. Böylece, taşınmazları satın aldıkları tarihten itibaren beş yıl içinde satanlar, bu satıştan elde ettikleri kazançlar için değer artış kazancı ödeyecek.