Yeni ekonomik paket açıklandı

Yeni ekonomik paket açıklandı
Yeni ekonomik paket açıklandı
Başbakan Erdoğan: Yeni konutların satışından alınan yüzde 18 KDV üç ay süreyle yüzde 8'e indirildi. Otomobil, beyaz eşya ve elektronik eşyada ÖTV düşüyor


ESKİŞEHİR - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin küresel mali kriz için önlem olarak aldığı 4. paketi Eskişehir’de açıkladı.
Erdoğan, Eximbank’ın sermayesinin 500 milyon TL arttırılacağını, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu’nun yüzde 5 düşürüleceğini, bütçeden KOSGEB için öngörülen ödeneğe 75 milyon TL ilave yapılacağını, ihracatçının rekabet gücünün arttırılması amacıyla Destekleme Fiyat İstikrar Fonu’na ayrılan paranın arttırılacağını, yeni konutların satışından alınan yüzde 18’lik KDV’nin üç ay süreyle yüzde 8’e indirileceğini, otomotiv firmaların elindeki mevcut araçlardan alınan ÖTV’nin üç ay süreyle indirileceğini, sanayide uygulanan indirimli gece tarifesinin hafta sonları ve diğer resmi tatil günlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacağını, beyaz eşya ve elektronik eşyada uygulanan ÖTV’nin de 3 ay süreyle indirileceğini söyledi.

 

AMAÇ STOKLARI ERİTMEK


Yaşanan küresel krizin ekonomiye olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla açıklanan ekonomik paketlere bir yenisi daha eklenirken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomideki 4. paketin temel amacının durgulaşan piyasaya canlılık getirmek olduğu bildirildi.  Ekonomi yetkililerinden alınan bilgiye göre, tüm dünyada etkisini gösteren küresel kriz nedeniyle Türkiye’de de iç talep büyük ölçüde daralırken, özellikle otomotiv, konut ve beyaz eşyada stok oluştu. Açıklanan son paket otomotiv, konut ve beyaz eşyada oluşan stoku, 3 ay süreyle yapılacak vergi indirimiyle eritmeyi amaçlıyor.
Ekonomi yetkilileri, yapılacak vergi indirimiyle piyasanın canlanacağını ve piyasadaki canlılığın da yapılan vergi indirimini karşılayacağını ifade ediyorlar. Yetkililer, başta lokomotif sektör otomotivde olmak üzere konut ve beyaz eşya ile elektronik eşyaların özel tüketim vergisinde (ÖTV) yapılacak indirimle sağlanacak talep artışı ve bunun beraberinde getireceği piyasa canlanmasının, vazgeçilen vergi gelirini büyük oranda ikame edeceğini, böylelikle paketin etkisinin vergi gelirlerinde düşüş olarak yansımayacağını vurguladılar. Söz konusu vergi indirimlerinin Bakanlar Kurulu kararının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.


-BEYAZ EŞYA VE ELEKTRONİKTE ÖTV YÜZDE 1’LERE DÜŞEBİLİR-Başbakan Erdoğan’ın açıkladığı pakete göre, Eximbank’ın sermayesi 500 milyon lira artırılacak. Kaynak kullanımı destekleme fonu yüzde 5 düşürülecek. Bütçeden KOSGEB için öngörülen ödeneğe 75 milyon lira ilave yapılacak. İhracatçının rekabet gücünün yükseltilmesi amacıyla Destekleme Fiyat İstikrar Fonu’na ayrılan para artırılacak.
Yeni konutların satışından alınan yüzde 18’lik KDV, üç ay süreyle yüzde 8’e indirilecek. Otomotiv firmalarının elindeki mevcut araçlardan alınan ÖTV’nin oranı üç ay süreyle düşürülecek.
Beyaz eşya ve elektronik eşyada uygulanan ÖTV’nin oranı 3 ay süreyle indirilecek. Bu kapsamda yüzde 6’lar seviyesinde olan ÖTV oranının yüzde 1 gibi oldukça düşük seviyeye çekilmesi bekleniyor.


-ELEKTRİKTE YÜZDE 2 TRT PAYININ KALDIRILMASI PAKETTE YER ALMADI-


Öte yandan söz konusu ekonomik pakette, "elektrikte, sanayide uygulanan indirimli gece tarifesi hafta sonları ve diğer resmi tatil günlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması" bulunurken, elektrikte yüzde 2 TRT payının kaldırılmasına dönük bir ifade yer almadı. (aa)

bigPara.com

  http://www.radikal.com.tr/9260209260206

  YORUMLAR
  (6 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  Kriz - bigpara

  Selamlar.... Türk Milletinin tarihinde her zaman kriz ve zor olaylar olmuştur.Ama bunların önlemleri her zaman alınmıştır.Ama bu sefer her şey görmezlikten geliniyor ve halkımız bunun acısını çekiyor.Gerçek enflasyonu maaşlara yansıtmayanlar gelecekte bunun acılarını kendileri çekiyor.İnsanlar kredi ve kredi kartı batağında kurtulmaya çalışıyor.Yıllık faizlerde %70 leri aşan faizler ve buna göz yuman yöneticiler kendilerinin başta olmak üzere herkesin sonlarını hazırlıyorlar..

  Faydasız ve halkı rahatlatmayacak bir pakettir. Asıl sorun, kredi kartları borçlarıdır. - husnuakinci

  Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan ve AKP Genelbaşkanı Ankara 17 Ocak 2009 Sayın BAŞBAKAN Gerçek bir vatandaş size, duymak istemediklerinizi de söyler. Eğer size yardımcı olacaksa ona, kızmanıza razı olur. Hem de, kızacağınızı bile, bile? Bu gerçeğe istinaden bir konu hakkında görüşlerimi arz etmeyi uygun buldum. Bir konuşmanızda ?Ne demek KREDİ KARTI mağduru? Parayı sınırsız kullanıyorsun, ondan sonra da ödemiyorsun. Sonra da kredi kartı mağduru oluyorsun, bu, nasıl iş? Kredi kartını kullanmada ciddi bir yanlışlık, haksızlık var.? İfadelerini kullandınız. Evet kredi kartlarında ciddi bir yanlışlık ve büyük bir haksızlık vardır. Ama bu, vatandaşların sınırsız kullanması ve ölçüsüz tüketmesi sebebiyle değildir. Zaruretler, vatandaşları, ?KREDİ KARTI MAĞDURU? yapmıştır. Üstelik bu durum, çok yüksek faiz aldıkları için, bankaların da işine gelmektedir. Şöyle ki: Ticarî, sanayi kredileri dışında vatandaşlara, İHTİYAÇ (konut, otomobil, beyaz eşya, v.s. gibi), KREDİLİ MEVDUAT, yeni adı DESTEK HESAP kredileriyle, KREDİ KARTI kapıları açıktır. İhtiyaç kredileri uzun vadelidir ve faizleri düşüktür. Ayrıca teminata (Kefil veya ipotek) tabidir. Örnek: 120 veya 180 ay vadeli konut ve otomobil kredilerinin faiz oranı aylık, yüzde 1,5?tir. Kredili mevduat veya destek hesaplarındaki krediler çok kısa vadelidir (aylık faiz ödemeli, azami 3 ay) ve aylık faiz oranları yüzde 4,8?dir. Genellikle küçük tacir, esnaf ve sanatkâr tarafından yaygın olarak kullanılır. Bu krediler için genellikle teminat istenmez. Çünkü, yüksek faiz geliri için risk göze alınır. Kredi kartlarına gelince bankaların en çok geçit verdiği kredi türüdür. Zira bu kredilerin faizleri çok yüksektir ve vadeleri çok kısadır. Aylık faiz oranı, yüzde 5.75 yıllık, yüzde 65-70?tir. Üstelik teminat aranmadığı için sokakta da dağıtılmaktadır. Ayrıca ?çifte kavrulmuş? denilecek tarzda yüksek verimlidir. Şöyle ki: Nakit çekişlerde aylık faize ilâveten yüzde 3 oranında ?nakit çekim ücreti? adı altında ilâve faiz alınmaktadır. Buna ilâveten kredi kartı ile satış yapan büyük, küçük işletmeler genellikle, nakit sıkışıklıkları sebebiyle tahsilâtlarını, süresini beklemeden erken olarak ilgili bankadan yaparlar ve bunun için de yine, yüzde 3 oranında bir faiz öderler. Dolayısıyla kredi kartı kullandıran bankalar, yıllık yüzde 100 oranını aşan bir faiz geliri elde ederler. Bu rakamlar, 2008 yılı ve bugün için geçerlidir. 2008?den evvel kredi kartları faizleri, yıllık yüzde 120 ile yüzde 180 arasında seyrediyordu. Vatandaşların gelir azlığı, beklenmedik zarurî ihtiyaçları (hastalık, iş kaybı, eğitim harcamaları,) v.s. gibi sebeplerle, bir kredi kartı canavarı doğmuştur. Bugün, vatandaşların kredi kartı borçlarının 40 milyar liraya ulaştığı ifade edilmektedir. Uygulanan yüksek faizler sebebiyle borçlar katlanmakta, gelir yetersizliği sebebiyle de vatandaşlar, acze düşmektedirler. Ödenmeyen kredi kartları borçları sebebiyle bugün, bankaları zora sokan bir durum yoktur. Çünkü hâlen, yüksek oranlı faiz uygulaması devam etmektedir. Herkes bir düşünmelidir: 120 veya 180 ay vadeli konut kredilerine aylık yüzde 1,5 oranında faiz uygulanırken çok kısa vadeli kredi kartlarına aylık, en düşük yüzde 5.75 oranında faiz uygulanmaktadır. Bunun anlamı yoksul kesimden, varlıklı kesime rant aktarmaktır. Sayın BAŞBAKAN Bu durum karşısında hükümet olarak size düşen görev, bu müthiş haksızlığı önlemek ve yoksul kesimin haklarını korumaktır. Zira hiç kimse keyfî olarak borçlanmaz ve zor duruma düşmek istemez. Bankaların icra takipleri o kadar acımasızdır ki insanın kanını dondurur. Evdeki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, bilgisayar gibi insanların vazgeçilmezi olan eşyaları kaldırılmaktadır. Bilgisizlikten dolayı mal beyanında bulunmayanlar, hapis cezasına çarptırılmaktadır. Etrafa karşı mahcubiyetin verdiği eziklik de işin, cabasıdır. Bu sebeple sistemi sorgulayarak, geçerli tedbirleri bulmak ve yürürlüğe koymak zorundasınız. Bir inceleme yaptırsanız yüksek faiz uygulanmadığı takdirde, bugün icraya ve acze düşen vatandaşların, bankalardan alacaklı olduğu gerçeğine ulaşırsınız. Ayrıca kredi kartlarına uygulanan yüksek faizler olmasa ve bankacılık hizmetlerinden yüksek ücretler alınmasa, banka bilânçolarının pek parlak olmayacağı gerçeğine ulaşmış olursunuz. Zayıf kesimi ezen ve varlıklı kesime büyük rantlar sağlayan bir bankacılık sistemimizin varlığını görmüş olursunuz. Artık Türkiye?nin 28 yıldan beri yanlış ekonomi ve para politikaları ile idare edildiği gerçeği kabul edilmeli ve ?PARA TİCARETİNE? dayalı bu çarpık RANT MODELİ sorgulanmalı ve de ÜRETKEN BİR EKONOMİ MODELİNE geçilmelidir. Aksi halde Türkiye, kalıcı bir ekonomik istikrara kavuşamayacak ve krizlerden kurtulamayacaktır. Zaten iktisat ilminin, hiçbir zaman göz ardı edilmeyecek gerçek kuralı bellidir: ?ÜRETMEYEN VEYA YETERLİ SEVİYEDE ÜRETİM YAPAMAYAN EKONOMİLERDE, POZİTİF YÜKSEK ORANLI REEL FAİZ UYGULAMASI, EVVELÂ BANKACILIK SEKTÖRÜNÜ BATIRIR VE SONRA DA, EKONOMİNİN BÜTÜN DENGELERİNİ BOZAR.? Bugüne kadar bu kurala uyulmadığı KUR*FAİZ-BORSA üçgeninden ibaret bir RANT modeli uygulandığı için Türkiye ve Türk milleti zora düşmüştür. İç ve dış borçların, ödenen faizlerin, dış ticaret, cari ve bütçe açıklarının gerçek sebebi de, budur. Bu sebeple bir an için Başbakan olmadığınızı emekli veya bir işçi ve memur olduğunuzu farz ederek, kredi kartları konusunu, olması gereken zeminde inceletmenizde, her bakımdan fayda vardır. Ayrıca bu tarz bir inceleme, yürürlükteki para ve ekonomi politikalarının yanlışlığını ortaya koyacaktır. Bilgilerinize ve takdirlerinize arz ederim. Saygılarımla. Ecz. Hüsnü Akıncı

  GÖNÜL NE ÇAY İSTER NE ÇAYHANE... - yok3

  Sn.Başbakanımız, onun "Arslanlar gibi satarım" bakanı bu günleri öngöremediler. Çok üzücü. Ama, hiç itiraf yok. Hala Kasımpaşa ağızları... Ama, şu çıktı artık ortaya. Görünen, göründüğü gibi değil. Ama, görmesi gereken gözlere bunu nasıl göstereceğiz? Sorun burada.

  sapla samanı karıştırmak - buraktas

  borç 500 milyar dolar değil, kamu borcu 60 milyar dolar civarıdır. Asıl önemli olan milli gelirin borca oranı, o da Avrupa ya göre cok düşük düzeylerde. Tüketimi artırmak için otomobilden ÖTV tümden kaldırılsa birkaç aylığına, süper olur. Kriz var diyolar, araba fiyatlarında hiç azalma göremiyorum.

  Göstermelik işler.. - eaudedolce@yahoo.com

  Göstermelik paket bu. üretime dayalı ekonomi olmadıktan sonra ötv ye dayarsan sırtını böyle olur. beceriksiz hükümet. 7 yıldır tek başına iktidar, geldiğimiz noktaya bakın. 3 milyon işsiz.( %12). tüketici güven endeksi 50 küsürde (2001 krizinde 60 küsürdü) , sanayide daralma dünyada 2. sırada. . borç 500 milyar dolar.. (geçmiş seksen yılın toplamı 300 milyardır)

  Çok yerinde önlemler hükümeti kutluyorum... - etacarinea2

  Zaten halkımızın yarısından fazlası da araba ve ev, evin içine'de beyaz eşya almak için sırada bekliyordu.Bu anlamda yapılan ötv ve kdv indirimleri üzerinde, sayın pek büyük ve muhterem hükümet yetkililerimizin çok düşünüp çalıştığı aşikar...Diyecek bir şey bulamamıyorum gerçekten (aslında buldumda bura ya yazamıyorum)