Yeni işkolları barajı ikiye katladı

Yeni işkolları barajı ikiye katladı
Yeni işkolları barajı ikiye katladı
İşkolları yönetmeliğiyle özellikle tekstil ve havacılık sektöründe sendika yetkisi için işkolu barajı eski yasada geçerli olan yüzde 10'un üstüne çıkacak.
Haber: HACER BOYACIOĞLU / Arşivi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yenilenen sendikalar yasası kapsamında dün sendikaların hangi alanlarda örgütlenebileceğini gösteren ‘işkolları’ yönetmeliğini yayımladı. İşkolu sayısı 28’den 20’ye düşürüldü. Tekstil, dokuma ve deri birleştirildi; hava, kara ve demiryolu taşımacılığı tek bir işkolu olarak sayıldı. Bu durum her iki sektörde de işkolu barajının eskisinin iki, üç katından fazla olması sonucunu doğuruyor. Daha önce 20-30 bin işçiye göre alınan işkolu barajı şimdi yüz binlerce işçiye göre alınacak. DİSK Genel Başkanı Erol Ekici sendikaların örgütlenme yapması gereken alanın çok genişlediğini belirterek “Bizim tekstildeki sendikamızın 408 kat büyümesi gerekiyor ki toplusözleşme hakkı olsun. Bazı sendikaların toplu iş sözleşmesi yapabilmesi için gereken işkolu barajı bazı alanlarda yüzde 14’ten 21’e kadar değişen oranlarda artıyor” dedi. İşkolu yönetmeliğine, bazı sendikaların dava açması bekleniyor.
Sağlıkta kapsam daraldı ama baraj düşmedi 
İşkolları yönetmeliğiyle yeniden düzenlenen sağlık sektöründe örgütlü Türk-İş’e bağlı Sağlık-İş Sendikası da tablodan rahatsız. Sağlık-İş Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Halit Kayalı’nın verdiği bilgiye göre, yeni yönetmelikle taşeron ve ana işveren çalışanı ayrımına gidildi. Bu da örgütlenebilecek alanı daralttı, buna karşın sendikal baraj konusunda sendika lehine bir durum yok. “Bizim kapsamımız daraltıldı, ama sendikal barajımız düşmedi” diyen Kayalı, “Çünkü 4-B ve 4-C’li olarak çalışanlar da işçi kabul ediliyor ve bizim kapsamımızda sayılıyor. Oysa onlar işçi değil ve biz onlarla örgütlenemiyoruz. Bu da kapsamımız daralırken, barajımızın düşmemesi sonucunu getirdi” diye konuştu.
İşkolları yönetmeliğindeki radikal değişikliklerden biri de taşımacılıkta gerçekleşti. Yapılan düzenleme ile havayolu, karayolu, demiryolu taşımacılığı tek bir alanda toplandı. Türk-İş’e bağlı Hava-İş Sendikası Başkanı Atilay Ayçin, “Yapılan değişiklikle biz artık sadece hava işkolunda değil, kara ve demiryolunda da örgütlenebileceğiz. Bizim barajımız pratikte yüzde 10’dan fazla olacak. Baraj, şu anda geçiş dönemi olarak yüzde 1 uygulanacak. Bu nedenle şu anda sıkıntı yok. Ancak yüzde 2 ve 3 barajının geçerli olacağı 2017 yılından itibaren yeni örgütlenme olmaması durumunda ciddi sıkıntı olacak” diye konuştu.
Yol-İş: Rahatsız değiliz 

Türk-İş’e bağlı Yol-İş Sendikası Başkanı Ramazan Ağar, yapılan yeni değişiklikle baraj ve enerji santrallarının da kendi bünyelerine geçtiğini söyledi. Bugüne kadar söz konusu yerlerin enerji işkolunda bulunduğunu ifade eden Ağar, “Biz yapılan düzenlemeden memnunuz. Bizde olması gerekirdi” dedi.

5 milyon üyeli sendika gerekiyor

İşkolları Yönetmeliğiyle “ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” adı altında birçok iş sayıldı. Dini kuruluşların faaliyetleri, tanımlanmamış işler, müze faaliyetleri, arzuhalciler bu kapsamda kabul edilirken; oluşan yeni durumu Ekici “Bu alanda faaliyet göstermek isteyen sendikanın 5-5.5 milyon üye yapması gerekir” sözleriyle değerlendirdi. Ekici “İçinde spor da var, başka şeyler de var” dedi.

bigPara.com