Yeni istihdama 6 aylık prim dopingi geliyor

Nisan ayından yıl sonuna kadar mevcutlara ek işe alınacak yeni çalışanların alt sınır üzerinden işveren prim hisseleri altı ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Bakanlar Kurulu süreyi altı aya kadar uzatmada yetkili kılındı

ANKARA - Küresel kriz sürecinde rekor seviyeye ulaşan işsizliğin önüne geçmek için Hükümet, istihdam üzerindeki yükü azaltarak iş gücü piyasasına katılımı artıracak.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın, özel istihdam bürolarının faaliyetlerinin yasal hale getirilmesini öngören ve işsizlik ödeneği alanların işe alımına teşvik getiren yasa teklifi kabul edildi. Teklif, özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulmasına imkan tanıyor. Düzenleme, Türkiye’de yıllardır danışmanlık hizmeti adı altında geçici iş ilişkisi sözleşmesi düzenlenmesi uygulamalarını yasal hale getiriyor.
Teklife göre ayrıca, belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işçi ve işveren payı sigorta primleri ile Genel Sağlık Sigortası primi; kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Bu süre, başlangıçta belirlenen toplam hak sahipliği süresinden düşülecek. Bu kapsamdakiler için kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yüzde 1 olarak uygulanacak.
Söz konusu primlerin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılar için yasa uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) verilmesi ve prime esas alt kazanç sınırı ile prime esas kazanç arasındaki fark ile işsizlik sigortası primlerinin SGK’ya ödenmiş olması gerekecek. işverenler, aynı dönem için ve mükerrer olarak bu destekten yararlanamayacak. Bu düzenleme, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmayacak.
2009 yılının Nisan ayına ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 31 Aralık 2009 tarihine kadar işe alınan ve fiilen çalıştıranlar için, alt sınır üzerinden işveren prim hisseleri 6 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonundan ödenecek. Bunun için işe başlama tarihinden önceki 3 ay içinde aynı işverende çalışmamış olma koşulu aranacak. Ayrıca, düzenlemeden yararlanma ve başvuru süresinin 6 aya kadar daha uzatılması konusunda Bakanlar Kuruluna yetki veriliyor.
Teşvik edilen yatırımlara bağlı olarak istihdam edilen işçilerin sigorta primlerinin işveren hisselerinin tamamına kadar olan kısmının belirli bir süre Hazine tarafından karşılanacak. Yatırımın konusuna, büyüklüğüne ve bulunduğu illerin gelişmişlik seviyesine göre uygulama süresi, karşılama oranı ve kapsam; yatırımın sektörü, büyüklüğü ve bulunduğu ile göre Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.

Maliyeti düşecek
Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, “İşini kaybetmiş birinin maliyeti 437 lira iken, bu düzenlemeyle 232 liraya düşecek. 100 bin kişi için yapılan hesaplamada, 43,7 milyon lira olan maliyet, 23,2 milyon liraya iniyor. Bu düzenlemenin fon bütçesine de olumlu etkisi olacak” dedi. İŞKUR tarafından verilen özel istihdam bürosu izinleriyle ilgili de bilgi veren Yılmaz, bugüne kadar 371 başvuru yapıldığını, 351’ine izin verildiğini, bunlardan 4’ünün daha sonra iptal edildiğini, 86’sının ise kar etmediği için kapandığını söyledi. Yılmaz, halen 263 işler halde özel istihdam bürosu bulunduğuna işaret ederek, bunların 2004-2009 yılları arasında 171 bin 362 kişiye istihdam yarattığını bildirdi. (Radikal)