Yeni maaş sistemi için 'Dünya'dan yardım talebi

Hükümet, Türkiye'de uygulanacak yeni maaş sistemini belirlemek üzere harekete geçti. Personel rejiminin değiştirilmesine yönelik çalışmalarda değerlendirilmek üzere Dünya Bankası'ndan dünyadaki maaş sistemleri ve uygulamalar konusunda rapor ve uzman yardımı istendi.
Haber: NAZİF İFLAZOĞLU / Arşivi

ANKARA - Hükümet, Türkiye'de uygulanacak yeni maaş sistemini belirlemek üzere harekete geçti. Personel rejiminin değiştirilmesine yönelik çalışmalarda değerlendirilmek üzere Dünya Bankası'ndan dünyadaki maaş sistemleri ve uygulamalar konusunda rapor ve uzman yardımı istendi. Maaş ve ücret hesabında 'Basamak ve gösterge sistemi'ni uygulanabilir bulan AKP hükümeti, tereddütleri aşmak üzere özellikle söz konusu sistemin geçerli olduğu ülkelerdeki uygulamalar üzerinde duruyor.
Hükümet, Türkiye'nin personel rejimini kökten değiştirecek olan Personel Rejimi Yasa Tasarısı taslağı üzerindeki çalışmaları hızlandırırken, sistemin en temel ve kritik noktalarından birisi olan 'maaş ve ücret sistemi'ne ilişkin dünyadaki model ve uygulamaların da değerlendirilmesi kararlaştırıldı. Bu çerçevede, Başbakanlık, Dünya Bankası nezdinde girişimde bulunarak, 'performansın gözetildiği, basamak ve gösterge sisteminin işlediği' maaş ve ücret sistemini uygulayan ülkelerin uygulama yöntemleri konusunda rapor ve uzman desteği talebinde bulundu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Avrupa Birliği'nden (AB) de performansa dayalı ücret sistemlerinin geçerli olduğu ve başarıyla uygulandığı örnek ülkeler konusunda bilgi talep edildi.
Dünya Bankası raporunun yakın bir zamanda hükümete iletileceği ve gerçekleştirilecek olan değerlendirmenin ardından maaş sistemi konusunda kesin bir kararın verileceği ifade ediliyor.
'Derece-kademe'ye son
Başbakanlık, Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki bürokrat ve uzmanların da katıldığı personel rejiminin yeniden düzenlenmesine yönelik tasarı hazırlığında, halen uygulanan 'derece ve kademeye' dayalı maaş ve ücret sisteminden, 'basamak ve gösterge'ye dayalı yeni bir sisteme geçiş konusunda uzlaşmaya varıldığı vurgulandı.
Ancak, basit, adil, maaş ve ücret farklılıklarını ortadan kaldıracak ve performans değerlendirmesi yapılacak yeni sistemin, 'uygulamaya nasıl yansıtılacağı' konusunda tereddütler yaşandığı, bunun aşılması için de çalışmaların sürdüğü kaydediliyor.
Yeni düzenlemeye göre, maaş ve ücret hesaplamalarındaki unsurlar asgariye indirilecek. Yeni maaş sistemi herkese uygulanacak ve sistemle maaşlar arasındaki makas daraltılacak. 'Basamak ve gösterge sistemi'nin işleyişine yönelik 'ayrıntılandırma' çalışmalarının da sürdüğü kaydediliyor.
İlk yarıda yasalaşacak
Personel Rejimi Yasa Tasarısı'nın, maaş ve özlük haklarının da düzenlendiği mali ve sosyal haklar bölümü dışındaki bölümlerinin tamamlandığı belirtildi.
Bu bölümler dışındaki düzenlemelerde Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri ve uluslararası çalışma standartlarının gözetildiği kaydedildi. Mali ve sosyal haklar konusunda yaşanan tereddütlerin aşılmasından sonra tasarı mart ayında Başbakanlığa sunulacak; bunun ardından da TBMM'ye sevk edilecek. Tasarının 2005 yılının ilk yarısında yasalaştırılacağı belirtiliyor.