Yeni Yapı Kredi sermayesiyle zirvede

Koç Grubu ve İtalyan Unicredito'nun ortak olduğu Koç Finansal Hizmetler (KFH), Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Yapı Kredi Bankası ve Koçbank'ın birleşmesine onay vermesinden bir gün sonra...

İSTANBUL - Koç Grubu ve İtalyan Unicredito'nun ortak olduğu Koç Finansal Hizmetler (KFH), Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Yapı Kredi Bankası ve Koçbank'ın birleşmesine onay vermesinden bir gün sonra Yapı Kredi'nin sermayesini yükseltme kararı aldı. Yapı Kredi Bankası, Koçbank ile yaptığı devir sözleşmesi gereğince sermayesini yüzde 65.7 artırarak 1 milyar 897 milyon YTL'den 3 milyar 143 milyon YTL'ye çıkaracak. Böylece Yapı Kredi, sektörde sermayesi en yüksek banka konumuna gelecek.
Önceki gün SPK, Yapı Kredi'nin Koçbank ile devralma suretiyle birleşmesi işlemini onayladı. Kurul, hazırlanan duyuru metninin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) alınacak iznin SPK'ya iletilmesinden sonra onaylanmasını kararlaştırdı. Bu karardan sonra dün İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) bir açıklama yapan Yapı Kredi Bankası, Koçbank'ın tüzelkişiliğinin sona erdirilmesi suretiyle YKB'ye devrini teminen hazırlanan devir sözleşmesi gereğince bankanın mevcut sermayesinin 1.246 milyar YTL artırılmasına karar verildiğini belirtti.
1 Ekim'de YKB olacak
Geçen yılki bilançosunda sermaye yeterlilik rasyosu, yasal alt sınır olan yüzde 8'in altında kalan Yapı Kredi, o zamanki ödenmiş sermayesi olan 752.4 milyon YTL'yi, alınan bazı sermaye benzeri krediler ve Turkcell'deki yüzde 13.1'lik payını Çukurova Grubu'na satmasıyla elde ettiği kaynakla 1.89 milyar YTL'ye yükseltmişti. Koç Holding ve İtalyan Unicredito'nun eşit ortaklığı olan Koç Finansal Hizmetler'in (KFH) sahibi olduğu Koçbank ile Yapı Kredi'nin, 1 Ekim'de Yapı Kredi çatısı altında birleşmesi planlanıyor. Birleşme sonrası, bankanın toplam aktif büyüklüğünün 40.6 milyar YTL olması bekleniyor.
Çağrı muafiyeti isteyecek
Öte yandan dün KFH'ın yüzde 50 ile ana hissedarlarından olan Unicredit (UCI), Orta ve Doğu Avrupa'da da bulunan çeşitli bankacılık malvarlıklarının UCI'nin doğrudan ve dolaylı kontrolü alında bulunan Bank Austria'ya devri konusunda bir sözleşme imzaladı. İMKB'ye yapılan açıklamaya göre devredilecek bankanın malvarlıkları arasında, YKB'nin çoğunluk hissesine sahip Koçbank'ın sahibi olduğu Koç Finansal Hizmetler'in de yüzde 50 payı bulunuyor. Bu payın yetkili makamlardan alınacak onayın ardından Bank Austria'ya geçmesi bekleniyor. Söz konusu işlemin KFH, Koçbank ve YKB'nin halka açık iştiraklerinin yönetiminde bir değişiklik yapmayacağı belirtilen açıklamaya göre, Bank Austria zorunlu çağrıda bulunma yükümlülüğünden muafiyet talep etmek üzere başvuruda bulunmayı planlıyor.
'Zarar mevzuattan'
Bu arada önceki gün ilk altı aylık bilanço sonuçlarını açıklayan Yapı Kredi'nin 34 milyon YTL net zarar ettiği belirtilmişti. YKB'nin net kârının 30 Haziran 2006 itibarıyla 89 milyon YTL olduğunu açıklayan KFH İcra Kurulu Başkanı Kemal Kaya, mayısta değişen Kurumlar Vergisi mevzuatı uyarınca yapılan 123 milyon YTL'lik düzeltmenin etkisiyle zarar bildirdiklerini vurguladı.