Yeni yıla evde giriliyor, ortalama 127 lira harcanıyor

Yeni yıla evde giriliyor, ortalama 127 lira harcanıyor
Yeni yıla evde giriliyor, ortalama 127 lira harcanıyor

Yılbaşı için özel olarak alışverişe çıkan Türk insanı en çok yiyecek ve içecek alıyor.

Türk halkının yüzde 86'sı hafta sonu ile birlikte üç gün olan yılbaşı tatilini, yüzde 79'uysa yılbaşı gecesini evde geçirmeyi planlıyor. Evde geçirilecek yılbaşı gecesi için 127 lira bütçe ayrıldı

İSTANBUL - MasterIndex araştırmasına göre, Türk Halkı’nın yüzde 86’sı hafta sonu ile birlikte üç gün olan yılbaşı tatilini, yüzde 79’uysa yılbaşı gecesini evde geçirecek. Türk Halkı’nın yüzde 45’i yılbaşı gecesi için özel alışveriş yapmayı planladığını ve bu alışverişin büyük bölümünün yiyecek / içecek alışverişi olacağını söylüyor. Yılbaşı gecesi için ayrılan ortalama bütçeyse 127 TL.
Konu yeni yıl hediyesi almaya gelince Türk Halkı ortalama bir kişiye hediye alıyor ve bu hediye için ortalama 48 TL’lik bütçe ayrılıyor. MasterCard tarafından Türkiye’nin kentsel nüfusunu temsil eden 11 il merkezinde bin kişi üzerinde yapılan MasterIndex araştırması Türk Halkı’nın yılbaşı tatilini nasıl geçireceğini ve yılbaşına özel harcama alışkanlıklarını araştırdı. Araştırmaya göre Türk Halkı’nın büyük çoğunluğu (yüzde 86) yılbaşı tatilini evlerinde geçirecek. 

Yurtdışı tatile ilgi az
Yüzde 6’sı akraba / ailesinin yanında geçirmeyi planlarken, yüzde 2’lik kesim şehir dışına tatile, yüzde 1’lik kısım ise yurt dışına tatile gitmeyi planlıyor. Yılbaşı tatilini evde geçirme planı kadınlarda yüzde 89 iken, erkeklerde yüzde 83’te kalıyor. Sosyo ekonomik seviye azaldıkça, evde oturma oranı da artıyor.
Yüksek gelir grubunun yüzde 70’i “tatilimi evde geçireceğim” derken bu oran düşük gelir grubunda yüzde 91’e çıkıyor. Araştırmada hafta sonu ile birleşince üç güne çıkan yeni yıl tatilinin yanı sıra, yılbaşı gecesi ne yapılacağı sorulduğunda sonuçlarda bir değişiklik olmuyor. Türk Halkı’nın büyük çoğunluğu (yüzde 79) yılbaşı gecesini evlerinde geçirmeyi planlıyor. Yüzde 12’lik kesim dışarıda eğlenmeyi planlarken halkın yüzde 9’u hâlâ kararsız. Yılbaşı gecesini evde geçirme planı 20- 24 yaş (yüzde 66) ve 25- 29 yaş (yüzde 69) gruplarında, diğer yaş gruplarına göre daha düşük. Yüksek gelir grubunda ise yeni yıl gecesini evde geçirmeyi planlıyorum diyenlerin oranı yüzde 50.
Bu oran düşük gelir grubunda yüzde 90’a çıkıyor. Sonuçlar bölgesel bazda incelendiğinde ise Ege Bölgesi halkının yüzde 68’lik oranla yılbaşı gecesini dışarıda geçirmeye en meyilli kesim olduğu görülüyor. Karadeniz Bölgesi halkının yüzde 88’i ise yeni yılı evlerinde karşılamayı planlıyor.

Giyim olmazsa olmaz
MasterIndex’e göre halkın yüzde 45’i yılbaşı için özel alışveriş yapıyor. Yapılan alışverişin yüzde 53’ü yiyecek / içecek, yüzde 26’sı hediye, yüzde 9’u giyim, yüzde 5’i eğlence ve yüzde 5’i film alışverişi. Türk Halkı’nın yılbaşı gecesi için ayırdığı ortalama bütçeyse 127 TL. 

Hediyeye 48 TL ayrıldı
Bu rakam 15-19 yaş grubunda 90 TL’ye düşerken, 55-64 yaş grubunda 217 TL’ye çıkıyor. Sonuçlara bakıldığında gelir seviyesi azaldıkça yılbaşı için ayrılan bütçe de azalıyor. Yüksek gelir grubundakiler ortalama 223 TL ayırırken, düşük gelir grubundakiler 76 TL ayırıyor.
Konu yılbaşı hediyesine gelince, yeni yıl için bir kişiye ve ortalama 48 TL’lik hediye alındığı ortaya çıkıyor. Genç yaş gruplarında ve yüksek gelir seviyesinde hediye alanların oranı artıyor. Gelir seviyesi arttıkça, hediye için harcanan miktarda da artıyor. Yüksek gelir seviyesine sahip kesimin hediye bütçesi 91 TL iken düşük gelir grubunda bu oran 35 TL’ye iniyor.  (Radikal)