Yeşil kartlılara ilaç için destek verilecek

İlaçta yeşil kartlı hastalara getirilen yüzde 20'lik katılım payı, yeşil kart sahibinin gücünü aşması durumunda devlet tarafından karşılanacak.

ANKARA - İlaçta yeşil kartlı hastalara getirilen yüzde 20'lik katılım payı, yeşil kart sahibinin gücünü aşması durumunda devlet tarafından karşılanacak.
Maliye Bakanlığı, yeşil kart sahiplerinden, ayakta veya evde tedavi halinde kullanılacak ilaç bedellerinin yüzde 20'sine kadar katılım payı alınması konusunda genelge yayımladı. Bu kapsamda, yeşil kart sahipleri de 25 Mayıs 2005'ten itibaren ilaçta katılım payı ödemeye başladı. Ancak, devlet katılım payını ödeme gücü olmayan yeşil kartlıya destek çıktı.
Tedavi yardımına ilişkin Bütçe Uygulama Talimatı'nda kamu personeli için hasta katılım payından muaf olduğu belirtilen hastalık grupları ve ilaçlar için, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi kaydıyla, yeşil kart sahibinden de katılım payı alınmayacak.