Yeşil kartlıya katılım payı

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 'türedi hortumcular' açıklamasının ardından Maliye Bakanlığı, yeşil kart sahiplerinden yüzde 20 oranında ilaç katılım payı alınmasını kararlaştırdı.

ANKARA - Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 'türedi hortumcular' açıklamasının ardından Maliye Bakanlığı, yeşil kart sahiplerinden yüzde 20 oranında ilaç katılım payı alınmasını kararlaştırdı. Yarından itibaren yürürlüğe girecek uygulamayla, katılım payı bedelleri ödeme gücünü aşan yeşil kartlıların ödemesini Sosyal Yardımlaşmayı ve Dayanışmayı Teşvik Fonu yapacak.
Başbakan Erdoğan, geçen cumartesi, Yozgat'ta yaptığı konuşmada, SSK'lı veya Emekli Sandığı'na tabi olanların, yüzde 20 ilaç katılım payı ödememek için yeşil kart aldıklarını açıklamış ve "Hastane eczane ve hasta üçgenini kurmuşlar. Soyulan devlet kasası, soyulan hinoğluhin birliğin içinde olmayan vatandaş. Yeşil kartta da yapılıyor. Tilkiliğe bak ya... Şimdi yeni bir yasayla yeşil kartlıya da yüzde 20 uygulanacak" demişti.
Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, dün Erdoğan imzasıyla, valiliklere konuya ilişkin bir yazı gönderdi.
Maliye yetkili
Maliye Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin, yeşil kart sahiplerinden, ayakta veya meskende tedavi halinde kullanılacak ilaç bedellerinin yüzde 20'sine kadar katılım payı alınması konusunda Maliye Bakanlığı'na yetki verdiğinin ifade edildiği yazıda, şöyle denildi:
"Hasta katılım payına tekabül eden bu tutarlar, eczacılar tarafından ilacın verilmesi sırasında ilgililerden tahsil edilecek ve buna ilişkin perakende satış fişinin tarih ve numarası reçetenin arkasına yazılacaktır. Yeşil kart sahiplerinin ödemiş oldukları katılım payı bedelleri, ödeme güçlerini aşması halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Vakıflarınca, vakıf imkânları ve mevzuatı dahilinde karşılanacaktır." Diğer taraftan, Bütçe Uygulama Talimatı'nda kamu personeli için hasta katılım payından muaf olduğu belirtilen hastalık grupları ve ilaçlar için, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi kaydıyla, yeşil kart sahiplerinden de hasta katılım payı alınmayacak.