'Yıpranma primi' işverenden

Sosyal güvenlik sisteminde primsiz ödeme kalkıyor. Aralarında TSK mensupları, kömür işçileri ve gazetecilerin de bulunduğu 11 meslek grubuna tanınan 90 günlük itibari hizmetin primini işveren ödeyecek.

ANKARA - Sosyal güvenlik sisteminde primsiz ödeme kalkıyor. Aralarında TSK mensupları, kömür işçileri ve gazetecilerin de bulunduğu 11 meslek grubuna tanınan 90 günlük itibari hizmetin primini işveren ödeyecek.
5 Ocak'ta sosyal taraflarla masaya yatırılacak sosyal güvenlik reformu, prim karşılığı olmayan ödemeleri sona erdiriyor. TSK, emniyet ve polis, riskli meslek grupları, gazeteciler, matbaa işçileri, gemi adamları, madenciler, hastane ve sağlık tesislerinde çalışanlar, ulaşım hizmetleri ile ceza ve tutukevlerinde çalışanlar için her yıl hizmet sürelerine eklenen ve prim karşılığı olmayan itibari hizmet süresinin prim tabanına oturtulması öngörülüyor.
11 meslek grubuyla ilgili
Yasa tasarısında, itibari hizmet süresinin karşılığı ile ilgili düzenleme yapıldı. Buna göre, 11 meslek grubunda yer alan sigortalıların fiili hizmet süresine eklenmesi öngörülen yıllık 90 günlük itibari hizmet süresinin, her 30 günü için yılın son ayında sigortalı adına ödenen prim miktarı kadar karşılık ayrıca itibari hizmet karşılığı olarak işverenden tahsil edilmesi hükmü getiriliyor. Fiili hizmet zammı süreli 5 yılı geçmemek üzere, emeklilik yaşından indirilmeye devam edilecek. Ayrıca emekli aylıklarının ve toptan ödemelerin hesaplanmasında prim ödeme gün sayısına eklenecek.