Yıpranma süresi genişletiliyor

Asker, polis, madenci ve gemiciler başta olmak üzere, yorucu ve yıpratıcı mesleklerde çalışanlara daha kısa sürede emekli olma olanağı sağlayan itibari hizmet sistemi sil baştan düzenleniyor.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Asker, polis, madenci ve gemiciler başta olmak üzere, yorucu ve yıpratıcı mesleklerde çalışanlara daha kısa sürede emekli olma olanağı sağlayan itibari hizmet sistemi sil baştan düzenleniyor. PTT dağıtıcıları, infaz koruma memurları ve özel havayollarının uçucu personeli kapsama alınırken, Devlet Tiyatrosu çalışanları ile gazeteci kökenli basın müşavirleri sistemden çıkarılıyor.
IMF'nin, yeni stand-by anlaşmasıyla ilgili birinci gözden geçirmenin tamamlanabilmesi için koşul olarak öne sürdüğü Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı, yarın Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacak. Tasarının komisyondaki görüşmeleri, Hükümetin 'temel yasa' düzenlemesini protesto eden CHP'nin, 55 milletvekiliyle söz alması nedeniyle yarım kalmıştı.
Tasarıyla, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur tek çatı altında toplanacağı için, daha önce ayrı yasalarda yer alan yıpranma sürelerine ilişkin düzenleme, şimdi tek kanunda toplanıyor. Mevcut SSK Kanunu'na göre itibari hizmet süresinden yararlanabilmek için en az beş yıl (1.800 gün) çalıştıktan sonra, toplam çalışma sürelerinin yüzde 25'i kadar itibari hizmet süresi alan, yani dört yıl çalıştıysa beş yıl çalışmış sayılan maden işçileri için, yeni düzenlemede asgari beş yıl çalışma şartı kaldırılıyor. Çalışma süresi ne olursa olsun, yeraltı veya yeraltı münavebeli işyerlerinde yeraltında çalışan madenciler, her 360 günlük çalışma sürelerine karşılık, 180 günlük yıpranma payı elde edecek. Mevcut maden işçilerine de çeşitli kolaylıklar sağlanıyor. Buna göre, bakanlıkça saptanan madenlerde en az 20 yıldan beri çalışan ve yeraltı işlerinde en az 5 bin gün prim ödeyenler, yaş sınırlamalarına bakılmaksızın emekli olabilecek.
Tiyatrocular çıkarıldı
Emekli Sandığı Kanunu'na göre her yıl 90 gün yıpranma payı bulunan Devlet Tiyatrosu sanatçılarıyla zırai ilaçlamada çalışanlar yeni düzenlemede kapsam dışı bırakılıyor. Ayrıca, TRT personeli ile gazeteci olup da sonradan basın müşavirliğine geçenler için sağlanan yıpranma süresi de kaldırılıyor. Mevcut düzenlemede sadece Emekli Sandığı'na tabi pilotlara sağlanan yıpranma payı, tasarıyla, fiilen uçakta görev yapan tüm uçucu personele sağlanıyor. Böylece bu haktan özel şirketlerde çalışan pilot da yararlanabilecek.
Yeni tasarı, daha önce yıpranma payından yararlanmayan PTT dağıtıcılarına da bu hakkı sağlıyor. Ancak, özel kurye şirketlerinde çalışan dağıtıcılar kapsam dışında kalıyor. Ceza ve tutukevlerinde bilfiil hükümlü ve tutuklularla irtibatta olan infaz koruma memurlarıyla diğer personel de ilk kez kapsama alındı.