Yoksul ailelere 1.1 milyar YTL

Devlet Bakanı Beşir Atalay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nun 2005 yılı gelirinin 1.1 milyar YTL olacağının tahmin edildiğini belirterek, bunun tamamının yoksul ailelere yardım için kullanılacağını söyledi.

ANKARA - Devlet Bakanı Beşir Atalay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nun 2005 yılı gelirinin 1.1 milyar YTL olacağının tahmin edildiğini belirterek, bunun tamamının yoksul ailelere yardım için kullanılacağını söyledi. DYP Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın soru önergesini yanıtlayan Atalay, 2005 yılı Nisan ayı sonuna kadar Fon'dan illerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 403 milyon 794 bin 912 YTL aktarıldığını bildirdi.
Devlet Bakanı Atalay, 2003 yılı başında, ülke genelinde tüm vakıflardan, en fazla yardıma ihtiyaç duyan ve öncelikle desteklenmesi gereken, kamuoyu vicdanını ciddi anlamda rahatsız edecek derecede yoksulluk içinde bulunan ailelerin tespitinin istendiğini kaydederek, bu tespitlerin vakıflarda kayıtlı bulunanların durumlarının yeniden incelenmesi, kaydı olmayanların yeniden taranması suretiyle yapıldığına işaret etti. Atalay, vakıflardan elde edilen verilere göre, 2004 yılında 7 milyon 239 bin 795 kişiye yardım ulaştırıldığını ifade etti.
Bakan Atalay, yardım politikalarının, vatandaşları pasif alıcı durumunda bırakan, günlük ihtiyacı karşılayan yardım biçiminden; sürdürülebilir gelir elde etmeye yönelik ve onları üretken kılabilecek kalıcı proje desteklerine ağırlık verecek şekilde düzenlendiğine dikkati çekti.
KOBİ'lerde istihdam
Atalay, "Hedef, insanımızı 'yardıma muhtaç' durumundan kurtararak kendi alınteriyle geçinen bireyler haline getirmektir. Bu amaca hizmet etmek üzere, Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi, Yerel Girişim Projeleri ve Bilişim Çırakları Projesi uygulamaya konulmuştur" dedi.
Bakan Atalay, Kırsal Alanda Sosyal Destek Projesi kapsamında yoksul vatandaşların kooperatif üyesi yapılarak üretim sürecine katılmalarının sağlanması amacıyla süt sığırcılığı, koyunculuk ve seracılık alanlarında desteklendiğini ifade etti. Yerel Girişim Projeleri kapsamında küçük ölçekli gelir getirici projeler, istihdama yönelik beceri kazandırma eğitimleri, kamu yararına geçici istihdam projeleri, sosyal hizmet amaçlı merkezlerin yaygınlaştırılması ve toplum kalkınmasından oluşan 5 farklı alt program uygulandığını belirten Atalay, KOSGEB, İş-Kur, TİM ve SYDGM işbirliğiyle gerçekleştirilen Bilişim Çırakları Projesi ile ilk etapta 1020 lise mezunu gencin dış ticaret ve yabancı dil bilgisi temel eğitiminden sonra ara eleman olarak KOBİ'lerde istihdam edilmelerinin sağlanacağını kaydetti.