Yoksullara 'asgari' destek

Çalışma Bakanlığı'nca, 'Sosyal Güvenlik Reform'u çerçevesinde, yoksul ve muhtaçlara yönelik sosyal yardım ödemelerine ilişkin 'Primsiz ödemeler yasa taslağı' ilgili taraflara gönderildi.

ANKARA - Çalışma Bakanlığı'nca, 'Sosyal Güvenlik Reform'u çerçevesinde, yoksul ve muhtaçlara yönelik sosyal yardım ödemelerine ilişkin 'Primsiz ödemeler yasa taslağı' ilgili taraflara gönderildi. Ödemelerin miktarı 'Asgari Yaşam Düzeyi Tespit Komisyonu'nce belirlenecek. Komisyon, asgari yaşam düzeyini, asgari ücretin yarısını geçmemek ve asgari ücretin uygulandığı dönemde geçerli olmak üzere tespit edecek. Ödemeler şu başlıklar altında olacak:
Aile ödeneği: Sokakta yaşayan veya fiziksel, cinsel istismara uğrayan, madde bağımlısı, fuhuş ve dilencilik gibi tehlikelere karşı savunmasız bırakılan çocukları olan muhtaç aileler ile bu çocuklara bakmasına izin verilen aileler yararlanacak.
Yaşlı aylığı: 65 yaşını doldurmuş, gelir veya aylık almayan, devamlı geliri bulunmayan muhtaçlar yararlanacak. Yaşlı aylığının ödemesi, 'kişisel muhtaçlık düzeyi' tutarında olacak ve aylık ödenecek.
Özürlü aylığı: 65 yaşını doldurmadığı halde malul sayılmayı gerektirecek düzeyde özrü olan ve bir işe yerleştirilemeyenler yararlanacak.
Özürlü çocuklara rehabilitasyon yardımı: Zihinsel, bedensel, fonksiyonel, ruhsal özrü olan, ailesinin geliri asgari ücretin üç katının altındaki çocuklardan, sakatlığında azalma ihtimali olan veya artması engellenebilecekler faydalandırılacak.
Sağlık yardımı için prim ödemesi: Kişisel yaşam düzeyi asgari ücretin üçte birinden az olanlar, vatansızlar, sığınmacılar, yaşlı ve özürlü aylığı alanlar, şeref aylığı olanlar, korunma, bakım ve rehabilitasyondan ücretsiz faydalananlar yararlanacak.