Yoksulum yoksulsun yoksul...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2004 verilerine dayanarak çıkardığı sonuçlar, ülkede açlık sınırında yaşayanların 909 bin kişiye yükseldiğini ortaya koydu. Yoksulluk sınırının altında yaşayan nüfus ise 17 milyon 991 kişi. TÜİK'in hesabna göre dört kişilik ailenin açlık sınırı 182 YTL, yoksulluk sınırı ise 429 YTL.


Büyütmek için tıklayınız
ANKARA - Türkiye nüfusunun yüzde 1.29'u açlık sınırının, yüzde 25.6'sı ise yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) belirlemelerine göre 2004 yılında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 182 YTL, yoksulluk sınırı da 429 YTL olarak hesaplandı. 2004 yılında yapılan çalışmaya göre Türkiye'de 11 bin kişi satınalma gücü paritesine göre 1 doların (780 bin lira) altında, 1 milyon 752 bin kişi günlük 2.15 doların (2 milyon 680 bin liranın) 14 milyon 681 bin kişi de 4.3 doların (3 milyon 350 bin liranın) altında bir harcamayla geçiniyor.
Kentler de kötüleşiyor
Türkiye'de açlık sınırının altında yaşayanların sayısı 2004 yılında 909 bin kişiye kadar yükselirken, yoksulluk sınırının altındaki nüfus ise 17 milyon 991 bine geriledi. Ancak bu gerileme tümüyle kentlerdeki yoksul sayısının 9 milyon 377'den 7 milyon 146'ya gerilemesinden kaynaklandı. Kırsal kesimde ise bu sayı 10 milyondan 10 milyon 846 bin kişiye ulaştı. Türkiye genelinde her yüz kişiden 1.29'unun açlık, yüzde 25.6'sının ise yoksulluk sınırının altında bulunduğunu ortaya çıkaran TÜİK'in yoksulluk araştırması, kırsal kesimde hem yoksulluğun hem de açlığın giderek büyüdüğünü gösteriyor. Kırsal kesimde açlık çekenlerin oranı yüzde 2.39'a yoksulluk sınırının altındaki nüfusun oranı ise yüzde 40'a kadar yükseldi.
Sonuçlar Türkiye genelinde özellikle yoksulluk oranının kentlere bağlı olarak azalma eğiliminde olduğunu ancak kırsal kesimde tam bir yoksulluk ve açlık patlaması yaşandığını gösteriyor. Türkiye'de 2001 krizinden sonra uygulanan ekonomik politikalar kentlerdeki açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan nüfusu azalttı. Ancak özellikle tarımsal politikalarda 'reform' adıyla yapılan köklü değişikliklerin kırsal kesimde yoksulluk ve açlık sorununu çözemediğini ortaya çıkardı.
10 milyon mutlak yoksul
TÜİK'in belirlemelerine göre Türiye'de 9 milyon 967 bin kişi mutlak yoksulluk sınırında yaşıyor. Mutlak yoksulluk sınırındakilerin Türkiye genelinde yüzde 14.18 olan nüfusa oranı. Kentlerde yüzde 8.34'e inerken. Kırsal kesimde ise yüzde 23.48'e yükseldi. Söz konusu oran 2003 yılında Türkiye geneli için yüzde 15.51, kentler için yüzde 11.26 ve kırsal kesim için de yüzde 22.08 olarak hesaplanmıştı.
TÜİK'in belirlemelerine göre satınalma gücü paritesine göre Türkiye'de 2004 yılında bir doların (780 bin lira)altında yaşayanların sayısı 9 bin kişiden 11 bin kişiye yükseldi. Kişi başına günlük 2.15 doların altında (1 milyon 677 bin lira) bir harcamayla geçinenlerin sayısı 1 milyon 655 bin kişiden 1 milyon 725 bin kişiye yükseldi. Günlük ortalama 4.3 doların (3 milyon 354 bin lira) altında bir harcamayla yaşayanların sayısı da 16 milyon 433 binden 14 milyon 681 bin kişiye indi. TÜİK söz konusu hesaplamayı yaparken satınalma gücü paritesine göre 1 dolar kurulu 780 bin 121 lira olarak esas aldı. Buna göre Türkiye nüfusunun yüzde 0.02'si günlük bir doların, yüzde 2.49'u 2.15 doların, yüzde 20.89'u ise 4.3 doların altında harcamayla geçiniyor. Söz konusu oranlar kırsal kesimde kentlere göre çok daha yüksek.
Günlük 2.15 doların altında bir parayla geçinenlerin oranı kırsal kesimde yüzde 4.51'e, 4.3 doların altında bir harcamayla hayatını idame ettirenlerin oranı ise yüzde 32.62'ye kadar çıkıyor.
Açlık sınırı yükseliyor
TÜİK yoksulluk çalışmasını yaparken dört kişilik bir aile için açlık sınırını 2004 yılında 182 milyon lira, yoksulluk sınırını ise 429 milyon lira olarak esas aldı. Söz konusu tutarlar 2003 yılında sırasıyla 168 milyon ve 417 milyon lira olarak dikkate alınmıştı.
TÜİK 2005 yılı için de dört kişilik ailenin açlık sınırını 191 milyon lira (191 YTL) yoksulluk sınırını da 464 milyon lira (464 YTL) olarak belirledi. TÜİK'e göre 2004 yılında 81 milyon lira olan bir kişinin açlık sınırı 2005 yılında 85 milyon liraya, iki kişilik ailenin açlık sınırı 122 milyondan 128 milyona, üç kişilik ailenin açlık sınırı ise 154 milyondan 162 milyon liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise bir kişi için 190 milyondan 206 milyona, iki kişi için 288 milyondan 311 milyona, üç kişilik aile için de 363 milyondan 393 milyona çıktı. Çalışmaya göre 10 kişilik bir ailenin açlık sınırı ise 2004 yılında 315 milyon lira, 2005 yılında ise 330 milyon lira olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre 2004'te 742 milyon liranın, 2005'te ise 803 milyon liranın altında harcama yapabilen 10 kişilik bir aile, yoksulluk sınırının altında kaldı. (Radikal, Anka)
Tarımdakilerin yüzde 41'i yoksul

Büyütmek için tıklayınız

Bu arada tarımda çalışan nüfusun en yüksek yoksulluğu yaşaması, tarım sektöründeki sorunları da gözler önüne seriyor. Hanehalkı fertlerinin çalıştığı sektörlere göre en yüksek yoksulluk yüzde 40.88'le tarım sektöründe çalışanlar arasında yaşanıyor. Bu oran 2002 yılında yüzde 36.2, 2003 yılında ise yüzde 39.89 olarak belirlenmişti. Sanayi sektöründe çalışanlar arasındaki yoksulluk oranı ise yüzde 21.34'ten yüzde 15.34'e indi. Hizmetler sektöründe ise bu oran yüzde 16.76'dan yüzde 12.36'ya geriledi. İşsizler arasındaki yoksulluk oranı yüzde 30.97'den yüzde 27.37'ye gerilerken, ekonomik olarak aktif olmayan nüfus arasındaki yoksulluk oranı ise yüzde 22.82'den yüzde 20.95'e indi. Türkiye genelinde 15 yaş altındaki nüfusun ise yüzde 34.02'sinin yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirlendi. Aile türüne göre ise Türkiye'de ataerkil ailelerin yüzde 32.02'sinin, çekirdek ailenin ise yüzde 23.25'inin yoksulluk sınırının altında bulunduğu belirlendi.