Yol-İş Sendikası'nın kasasından bir servet çıkmış

Yol-İş Sendikası'nın 2003-2008 dönemine ilişkin muhasebe defterlerinin incelemesinde kasada suiistimale imkân verecek boyutta nakit bulunduğu ortaya çıktı

ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Yol-İş Sendikası’na yönelik başlatılan soruşturmada usulsüzlüklerin tahmin edilenin çok üzerinde olduğu ortaya çıktı. Yol-İş Sendikası’nın 2003-2008 dönemine ilişkin muhasebe defterlerinin incelemesinde kasada suiistimale imkân verecek boyutta fazla nakit bulundurulmasından, bilgisayar gibi mal alımlarında komisyon kararı alınmadan belli firmalarla çalışıldığı, sendika hesabından verilen avansların ay sonunda kapatılmadığı gibi tespitlere yer verildi.
Raporda, “Usulsüzlüklerin tespit edebildiğimizden çok daha fazla olduğu, bir kısım sendika yönetici ve personelinin bu usulsüzlük ve kayıtlardaki düzensizliği organize biçimde gerçekleştirdikleri kanaatine varılmıştır” denildi. Sendikaya yönelik iddiaları incelemek üzere görevlendirilen üç kişiden oluşan bilirkişi kurulu, raporunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Savcılığı’na sundu.
Savcılığın talebi üzerine, sendikaya ait 2003-2008 yıllarını kapsayan defter, belge ve kayıtları inceleyen kurulun, raporunda, “Sendika defter ve kayıtlarının çok geç sürelerde bilirkişiliğe intikal ettirilmesi, istenen bazı belgelerin ise sendikaca hiç gönderilmemiş olması, belge ve kayıt düzeninin takip ve denetimi mümkün kılacak yeterli açıklık, içerik ve düzende olmayışı, incelemenin altı yıl gibi uzun bir süreci kapsaması” nedeniyle tespitlerin şikâyet konuları ve çok belirgin usulsüzlüklerin tespitiyle sınırlı kaldığı belirtildi.

Kasada şüpheli para
Rapora göre, sendikanın defter ve belgeleri, iş ve işlemleri üzerinden yapılan inceleme sonucunda sendika kasasında suiistimale imkân verecek şekilde fazla nakit bulundurulduğu ve sendikanın faiz gelirlerinden yoksun bırakılarak zarara uğratıldığı öne sürüldü.
Ayrıca hak sahibi imzaları alınmaksızın kasadan toplam 230 bin 639 lira sendika üye aidatı iadesi yapıldığına, oysa ödemelerin hukuken imza mukabilinde ödemeyi tevsik edici belgelerle yapılması gerektiğine yer verilen raporda, “Bilgisayar, kırtasiye, asansör alım ve bakımı, promosyon malzemesi gibi mal ve hizmetlerin teklif alınmaksızın, komisyon kararı olmaksızın uzun yıllar belirli firmalardan yapıldığı, rekabet sağlanarak maliyetlerin düşürülmesi ve sendika menfaatlerinin korunmasının gereğinin yerine getirilmediği” kaydedildi.

Sendika yöneticilerine araç
Raporda, sendika hesabından verilen avansların ay sonunda kapatılmadığı, alan üzerinde sürekli kaldığı, taksitler halinde tahsil edildiğine işaret edilerek, bu uygulamaların avans tanımına uygun düşmediği değerlendirmesinde bulunuldu.
Öte yandan Yol-İş Sendikası’na ait araçların piyasa değerinin çok altında bir rakamla sendika yöneticilerine satılmasına gerekçe olarak araçların ‘hasarlı’ ve ‘ekonomik değerini doldurmuş’ olmalarının gösterildiği ifade edildi. (Radikal)