'Yolsuzluk arttı' diyorlar

BERLİN - Ekonomik krizin sermaye kesimine duyulan güvensizliği artırdığı ve halkın yarıdan fazlasının özel sektörü yolsuzluğa batmış bir kesim olarak gördüğü belirtildi. Merkezi Berlin’de bulunan Uluslararası Şeffaflık Grubu’nun yaptığı Küresel Yolsuzluk Barometresi araştırmasına göre, özel sektörün yolsuzluğa batmış olduğuna inananların oranı 2004’de yüzde 45 iken bu yıl yüzde 53’e yükseldi. Araştırmanın yapıldığı, aralarında Hong Kong, Lüksemburg ve İsviçre’nin de bulunduğu ülke ve bölgelerin yaklaşık yüzde 20’sinde ise, özel sektör, ülkenin en çok yolsuzluğa bulaşmış sektörü olarak görülüyor.

‘En çok polisler alıyor’
Yoklamaya katılanların yarısından fazlası, şirketlerin devlet politikalarını etkilemek için rüşvet verdiğine inanıyor. Özel sektörün devlet yetkililerine rüşvet vermesi, Gürcistan ve Ermenistan gibi yeni bağımsızlığını kazanmış ülkelerin yanı sıra Kuzey Amerika ülkelerinde de önemli bir sorun olarak görülüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 10’undan fazlası geçen yıl rüşvet verdiğini belirtirken, polisin küresel olarak, en çok rüşvet alan birim olarak görüldüğü de kaydedildi. (Radikal)