'Yolsuzlukla iyi mücadele ettiniz'

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Yolsuzlukla Mücadele Dairesi Başkanı Patrick Moulette...

ANKARA - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Yolsuzlukla Mücadele Dairesi Başkanı Patrick Moulette, Türkiye'nin, yolsuzluklarla mücadelede gerekli önlemleri aldığını ve üst düzey işbirliği yaptığını söyledi.
Patrick Moulette, Türkiye'nin yolsuzlukla mücadele konusundaki sorularına verdiği yanıtta, Türkiye'nin, OECD Yolsuzlukla Mücadele Konvansiyonu'nun bir üyesi olarak, yolsuzluklarla mücadele konusunda gerekli yasal düzenlemeleri yaptığını söyledi. Yolsuzluklarla mücadele konusundaki önlemlerin yanı sıra caydırıcı nitelikteki cezaların da önemine dikkati çeken Moulette, Türkiye'de, özellikle uygulama alanındaki gelişmelerin yakından izleneceğini ve 2007 yılının ilk yarısındaki değerlendirme raporunda, Türkiye'nin geldiği düzeyin değerlendirileceğini kaydetti.
Patrick Moulette sorumluluğunda hazırlanan, Türkiye'nin yolsuzluklarla mücadelesi konusundaki son raporda, Türkiye'nin, yolsuzluk suçlarının tanımında sadeleştirmeye gidecek yasal düzenlemeler yapacağı belirtiliyor.
Şeffaflaşma önemli
Yolsuzluklara karşı şeffaflaşmanın önemine dikkat çekilirken, Türkiye'nin bu alanda önemli ilerlemeler kaydettiği belirtiliyor. Raporda, vergi ödemeleri ve vergi ödemelerinden muaf tutulabilecek harcamaların da yolsuzlukla mücadele kapsamı içinde önemli rol oynadığı belirtiliyor. Raporda, yolsuzluklarla mücadelede, karapara aklama ile mücadelenin, rüşvetin önlenmesi gibi önemli bir mücadele olduğu ve bu alanda da kararlılık gerektiği, karapara aklamaya karşı hükümetin etkili mücadele yürüttüğü ifade edildi.
Uluslararası işbirliğinin, mücadeleyi daha güçlü hale getirdiği belirtilirken, ülkelerin yolsuzlukla mücadele ederken, uluslararası alanda terörizmle de mücadele ettikleri vurgulanıyor.