Yolsuzlukla 'topyekûn' mücadeleye TOBB ve işçiler de katılıyor

ANKARA - Türkiye’de saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadelede strateji planları hazırlamak, uygulamasını izlemek ve denetlemek üzere Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı başkanlığında TOBB ve en fazla üyeye sahip işçi sendikasının da katılacağı yürütme kurulu oluşturuldu.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan ‘Türkiye’de saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesi’ konulu Başbakanlık genelgesi, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.
Genelgede, 12 Ocak 2002 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde; saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesine yönelik strateji, plan, program ve gerekli diğer çalışmaları hazırlatmak, gerektiğinde kamuoyu ile paylaşmak ve uygulanmasını gerçekleştirmek, yolsuzlukla mücadelede uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sağlamak, yapılan çalışmalara ve alınması gereken tedbirlere ilişkin genel prensipleri belirlemek konularında görev yapmak üzere ‘Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi Komisyonu’ kurulduğu anımsatıldı.

AB kaynağı kullanılacak
Komisyonun adının ‘Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Komisyonu’ olarak değiştirilmesinin uygun görüldüğü belirtilen genelgede, komisyonun başkan ve üyelerinin de yeniden belirlendiği kaydedildi.
Buna göre, daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in yürüttüğü komisyon başkanlığına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek getirilecek. Adalet ve Maliye bakanlarından oluşan komisyonun üye sayısı da İçişleri Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın eklenmesiyle 4’e çıkarıldı.
AB’den sağlanan mali kaynakların kullanımıyla ilgili usulsüzlük ve suiistimaller konusunda yapılacak inceleme ve soruşturmalarda Avrupa Sahtecilikle Mücadele Ofisi (OLAF) ile koordinasyonu sağlayacak olan Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, Yolsuzlukla Mücadele Koordinasyon Birimi (AFCOS) olarak da görev yapacak. Başbakan Erdoğan, genelgeyle komisyon ve kurulun görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebilmeleri için kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken her türlü destek ve yardımın sağlanmasını istedi. (aa)