Yöneticinin maaşına ifşa

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kurumsal yönetim ilkelerinde bazı değişiklikler yaptı. '2004 OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri' ile SPK kurumsal yönetim ilkeleri arasındaki uyumu sağlamak amacıyla...

ANKARA - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kurumsal yönetim ilkelerinde bazı değişiklikler yaptı. '2004 OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri' ile SPK kurumsal yönetim ilkeleri arasındaki uyumu sağlamak amacıyla yapılan düzenlemeye göre şirketlerde üst düzey yöneticiler, ücret ve benzeri adlar altında aldıkları maddi menfaatleri açıklamak zorunda olacak. Bunun yanı sıra şirket ortaklarına genel kurulda bu konuda öneride bulunma imkânı getirildi. Halka açık şirketler sınır ötesi pay sahiplerinin başta oy hakkı olmak üzere ortaklık haklarının kullanımını kolaylaştıracak tüm ve gerekli tedbirleri almakla yükümlü kılındı.